Poradny s psychologem


Psychologická poradna pro rodiče a děti v centru Akropolis

Psychologická pomoc pro teenegery a dospělé v centru Akropolis

Poskytnutí psychlologicé podpory dětem ohroženým dlouhodobou nestabilitou rodiny, dysfunkcí rodiny…

Psychologická pomoc pro dospělé a teenegery při závislostech

Poradna je vhodná pro rodiče a žáky, kteří se obtížně soustředí, mají pomalejší pracovní tempo.

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz