Poradna s Markétou Zbožínkovou

Speciálně-pedagogická poradna pro děti a mládež ve věku 8-26 let se specifickými potřebami a jejich rodiny.


Smyslem a cílem poradny je podpořit rodiny pečují o těžce postižené dítě nebo děti a zpřístupnit jim bezplatné nebo zvýhodněné poradenství se speciálním pedagogem. Rodiče/pečující osoba může řešit výchovné či vzdělávací problémy, nerovnoměrný vývoj, dětský vzdor, agresivitu, problémové chování dítěte a funkční komunikaci a spolupráci v rodině. Zaměřuji se převážně na děti s autismem a ADHD, děti s mentálním postižením, děti se zrakovým nebo sluchovým postižením a také na děti s tělesným postižením.

Dle specifických potřeb dětí nebo rodičů se zaměřuji na podporu a rozvoj:

  •  komunikačních a sociálních dovedností
  •  emočního prožívání a seberegulace
  •  podpora vlastního potenciálu rodiče při práci s jeho dítětem
  •  rozvoj jemné i hrubé motoriky

V poradně využívám svých zkušeností práce s dětmi s PAS a ADHD a také různé techniky a způsoby aktivace např.:

  •  alternativní komunikace (VOKS, MAKATON)
  •  metoda dobrého startu
  •  Feurstainovo instrumentalní obohacování
  •  relaxační techniky
  •  práce se stresem

Poradenství poskytuji v centru Akropolis v Uherském Hradišti.


Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Děkujeme za podporu městům Uherské Hradiště, Uherský Brod a Staré Město.


Přihláška na aktivitu Poradna s Markétou Zbožínkovou
v termínu 22.05.2024 - 20.12.2024

Poradna s Markétou Zbožínkovou
22.05.2024 - 20.12.2024
cena: dle ceníku
frekvence: termín dle dohody
hlídání dětí: Bez hlídání

Přihlašovací formulář
Vyplňte prosím vaše nacionále.