Poradna se Zdeňkem Vilímkem

Speciálněpedagogická poradna pro rodinu dětí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním


Smyslem a cílem poradny je zpřístupnit veřejnosti bezplatné či zvýhodněné poradenství se speciálním pedagogem, kde mohou rodiče řešit výchovné a vzdělávací problémy především v rodině s dítětem či mladistvým (3-18 let) se zdravotním postižením či znevýhodněním - nerovnoměrný vývoj, ADD, ADHD, poruchy autistického spektra (PAS), mentální a kombinovaná postižení. Dále se zaměřujeme na prevenci či řešení výchovných problémů, dětský vzdor a agresivitu, problémové situace mezi rodiči a dětmi, funkční komunikaci a spolupráci v rodině.

  • Je Vaše dítě moc živé nebo naopak příliš tiché a uzavřené?
  • Dostalo dítě odbornou nálepku (např. ADHD, PAS) a vy nevíte co dál?
  • Nevychází dítě s učiteli nebo spolužáky?
  • Je Vaše dítě terčem posměchu či šikany?
  • Nevíte si často rady, jak se s dítětem domluvit?

Ochotně se s Vámi sejdeme, vyslechneme a společně najdeme takové řešení, které podpoří nejen Vaše dítě, ale i rodinu jako celek. 

Dle specifických potřeb dětí nebo rodičů se zaměřuji se na podporu a rozvoj: 

  • psychomotoriky a smyslového vnímání,
  • emočního prožívání a kognitivních funkcí,
  • komunikačních a sociálních dovedností.

Forma ambultantní (poradna v centru Akropolis) i terénní - místa blízká klientům, příroda, společenské, sportovní a kulturní prostory apod. Pracuji s dětmi i mládeží se zdravotním postižením nebo znevýhodněním individuálně a způsobem, který je především baví a poslední roky se věnuji více podpoře rodičovských kompetencí a rodině jako celku.

Spolupracuji s kolegyní Pavlínou Krátkou (stimulační a relaxační aktivity pro děti s ADD/ADHD a  nerovnoměrným vývojem) a kolegy v oblasti psychologické, psychoterapeutické a sociální podpory (viz sekce poradny), dále také s externími odborníky (diferenciální diagnostika, PPP, SPC apod.).


JAK MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Pouze vyplněním přihlášky níže - já se Vám ozvu nejpozději do dvou pracovních dnů.

Během první konzultace budete požádáni o vyplnění krátkého osobního dotazníku. Tímto nám pomůžete obhájit a získat prostředky na podporu cenově zvýhodněného poradenství pro Vás.

Dále Vám na první konzultaci vybraný odborník předá SMLOUVU O ZAPOJENÍ KLIENTA DO PROJEKTŮ. Zde jsou Vaše základní osobní údaje, obsah nabízených služeb, GDPR apod. 

Poradenství v Akropolis je podpořeno z níže uvedených zdrojů, je dotované a částnečně zpoplatněné (více ceník ZDE).

Podmínky využívání poradenských služeb - více informací ZDE.

Děkujeme za Vaši důvěru, tým Akropolis.


Aktivita je podpořena ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny.

Děkujeme za podporu městům Uherské Hradiště a Uherský Brod.

téma: poradenství, poradna, speciální pedagog, děti se zdravotním postižením, ADD, ADHD, PAS, mentální postižení, rodičovské kompetence.

Téma: poradna, poradenstvíVypsané termíny

Speciálněpedagogická poradna pro rodinu
termín:
03.01.2024 - 20.12.2024
cena:
dle ceníku
frekvence:
dle předchozí dohody
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Způsob úhrady převodem 2501077152/2010 a do poznámky k platbě uveďte poradenství / přijímení klienta. Pokud se nelze přihlásit, prosím kontaktujte níže uvedeného pracovníka. který pro Vás ověří vytíženost vybrané poradny nebo doporučí jinou dostupnou poradnu. Prosíme Vás o vyplnění vstupního dotazníku, který je umístěn výše.