O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídíme heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Özen Hatice Özde

Özen Hatice Özde

Ahoj všichni! Tady Özde ????

V současné době dělám dobrovolníka v Akropolis. Je mi 26 let a narodila jsem se v Německu. Poté jsem se musela odstěhovat do Turecka, když mi byly 4 roky. Získala jsem bakalářský a magisterský titul v oboru právo a informačně-technologické práva v Turecku. Poté jsem zahájila magisterské studium na univerzitě v Tilburgu v oboru právo a technologie. Mezitím jsem se zapojila do programu „Dětské práva a práva uprchlíků“ v Ankaře, kde jsem se v centru zapojila do určitých studií. Z mnoho perspektiv bych se ráda hlouběji zapojila do podpory dětských práv. Poté jsem našla takové místo v zahraničí, které mi umožňuje si obohatit moji vizi a mířit tímto směrem, tím že mi pomůže získat neocenitelné zkušenosti s takovými kulturními a vzdělávacími rozdílnostmi. Akropolis mi dává skvělou příležitost zlepšit se učením angličtiny dospívajících a dětí, a také zlepšováním vzdělávacích vztahů. Mimo to z žití ve velkoměstě přejít do tohoto krásného města mi pomáhá najít můj vnitřní klid a vybudovat zdravé vztahy s kamarády. Také miluji cestování a poznávání nových kultur, lidí, jídla a atmosféry. Od teď budu velmi povzbuzovat mladé lidi k cestování a ke snaze se adaptovat na nové místa.

Hello everyone ! This is Özde ????

Currently, I am a volunteer in Akropolis. I am 26 years old and was born in Germany. Then I had to move to Turkey when I was 4. I completed my bachelors and masters degree in law and information technology law in Turkey. After that I initiated my master study in Tilburg University at law and technology master program. Meanwhile, I also got involved in Children’ s Right and Refugee’s Right Center in Ankara Bar Association and conduct certain studies. From the multiple perspectives, I would like to get depth into supporting children rights. Then I found such place in abroad that enables me to enrich my vision and aim into that direction by gaining such invaluable experience with such cultural, educational diversities. Akropolis gives me a brilliant opportunity to improve myself by teaching English to adolescents and children and also cultivating educative relationships. Besides, living in a big city and head to come to this gorgeous town truly helps me to catch my inner peace and also build healthy companionship among fellows. I also love traveling and  get acquainted with new cultures, people, food and atmosphere. From now on, I highly encourage the youth to travel and make an effort for adapting new places.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.

 

Soubor PDF: není dostupný

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz