O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídíme heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Campistron Estelle

Campistron Estelle

Ahoj, jmenuji se Estelle Campistron.

Narodila jsem se ve Francii a vyrostla jsem mezi Paříží a městem Nantes. Jelikož jsem vyrůstala v rodině cestovatelů, ráda jsem objevovala různé země naší krásné planety. Před  třemi lety byl rázný krok v mém životě, sbalila jsem si kufry a odjela do Kanady. Dobrá příležitost naučit se anglicky. Zde jsem také pracovala při studiu obchodního rozvoje a marketingu v Torontu a Montrealu.

Po pandemii jsem se rozhodla přijmout novou výzvu a vystoupit ze své komfortní zóny. Dobrovolnictví je pro mě způsob, jak se přiblížit mým evropským kořenům a zároveň se naučit zcela neznámou kulturu, získat nové životní zkušenosti, poznat nové lidi, dál mluvit anglicky a objevit nový jazyk!

 

 

Bonjour moi c'est Estelle Campistron.

Née en France, j'ai grandis entre Paris et la ville de Nantes. Ayant grandis dans une famille de voyageur, j'ai pris goût à explorer les différents pays de notre belle planète, jusqu' à déposer mes valises il y a environ trois ans au Canada où j'y ai appris l'anglais et travaillée tout en étudiant le business development et marketing à Toronto et Montréal.  

Suite à la pandémie j'ai décidé de me lancer dans un nouveau challenge et sortir de ma zone de confort. Faire du bénévolat est pour moi une façon de me rapprocher de mes racines européennes tout en apprenant une culture totalement inconnue, acquérir de nouvelles expériences de vie, rencontrer de nouvelles personnes, continuer à parler anglais et découvrir une nouvelle langue ! 

 

 

Hello, my name is Estelle Campistron.

I was born in France, I grew up between Paris and the city of Nantes. Having grown up in a family of travelers, I enjoyed exploring  differents countries of our beautiful planet, until I dropped my bags about three years ago in Canada where I learned English and worked while studying business development and marketing in Toronto and Montreal.  

Following the pandemic, I decided to take on a new challenge and get out of my comfort zone. Volunteering is a way for me to get closer to my European roots while learning a totally unknown culture, gain new life experiences, meet new people, continue to speak English, and discover a new language!


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.

 

Soubor PDF: není dostupný

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz