O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídíme heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Camazón Gonzalvo Santiago

Camazón Gonzalvo Santiago

Ahoj všichni, jmenuji se Santiago Camazón Gonzalvo, je mi 23 let a pocházím ze španělské Zaragozy.

Vystudoval jsem Učitelství pro základní školy, takže děti miluji a řadu let s nimi pracuji ve škole i mimo ni.

Tento projekt jsem si vybral, protože jsem letos dokončil vysokoškolské vzdělání a vždy jsem chtěl pracovat mimo Španělsko.  Takže,  když mi Akropolis nabídl tuto příležitost, neváhal jsem ji přijmout. Doufám, že mi to pomůže  získat zkušenosti  ve  střediscích mimo moji zemi, a pak snad snadněji najdu práci.  Také považuji za zásadní zlepšit si mou úroveň  angličtiny.

Dalším důvodem, proč jsem chtěl  přijet do Uherského Hradiště, je ten, že mi tento projekt nabízí příležitost pracovat s dětmi všech věkových kategorií a učit španělštinu.  Také  toužím  poznat  jinou kulturu, jiný  jazyk a setkávat se s lidmi, kteří se zapojují do stejného typu projektu jako je dobrovolnictví.

Jsem si jistý, že to bude jeden z nejlepších zážitků mého života a ze všeho a od všech se chci učit.

 

 

Hola a todos, soy Santi, tengo 23 años y soy de Zaragoza, España.

He estudiado Magisterio en Educación Primaria por lo que me encantan los niños y durante muchos años he estado trabajando con ellos, tanto en la escuela como fuera de ella.

He elegido este proyecto porque este año he acabado mi carrera universitaria y siempre he querido trabajar fuera de España, por lo que, cuando se me ofreció esta oportunidad no dudé en aceptarla, ya que me iba a ayudar a coger experiencia y soltura en centros fuera de mi país, y por ello, mayor facilidad para encontrar posteriormente un trabajo. Además de mejorar mi nivel de inglés, lo cual considero fundamental.

Otra de las razones por las que he querido venir a Uherské Hradiště es porque me brindaba la oportunidad de trabajar con niños de todas las edades y enseñar español, además de conocer otras culturas, otro idioma y conocer más gente que quiera implicarse en este tipo de proyectos.

Estoy seguro de que va a ser una de las mejores experiencias de mi vida y voy a aprender de todo y de todos.

 

 

Hello everyone, I am Santi, I am 23 years old and I am from Zaragoza,Spain.

I have studied Teaching in Primary Education so I love children and for many years I have been working with them, both in school and outside of it.

I have chosen this project because this year I have finished my university degree and I have always wanted to work outside of Spain, so when Akropolis offered this opportunity I did not hesitate to accept it because it would help me gain experience and since it was going to help me gain experience and fluency in centers outside my country, and therefore, easier to find a job later. In addition to improving my level of English, which I consider Essentials.

Another reason why I wanted to come to Uherské Hradiště is because it gave me the opportunity to work with children of all ages and teach Spanish, in addition to learning about other cultures, another language and meeting more people who want to get involved in this type of project.

I am sure that it will be one of the best experiences of my life and I will learn from everything and everyone.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

 

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz