O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídíme heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Chernov Pavel

Chernov Pavel

Jmenuji se Pável Černov. Je mi 22 let. Narodil jsem se v Moskvě a žil jsem tam, než jsem přijel do Uherského Hradiště. V červenci jsem absolvoval univerzitu v oboru reklama a styk s veřejností v módním průmyslu. Poté jsem se rozhodl zúčastnit se dobrovolnického projektu, protože chci zlepšit své komunikační schopnosti a naučit se pár nových jazyků. Mým hlavním cílem je ale naučit se česky a zapsat se na magisterské studium na univerzitě v Brně. Zajímám se o mnoho humanitních oborů, jako jsou kulturní studia, náboženská studia, etnologie, lingvistika, design atd. Také rád cestuji. Byl jsem v Mexiku a plaval jsem třeba v Bajkalském jezeře.

My name is Pável Černov. I'm 22 years old. I was born in Moscow and lived there before arriving in Uherské-Hradiště. In July I graduated from the university with a degree in advertising and public relations in the fashion industry. After that I decided to take part in a volunteering project because I want to upgrade my communication skills and learn a couple of new languages. But my main goal is to learn Czech and enroll in a master's degree at the university in Brno. I am interested in many humanities, such as cultural studies, religious studies, ethnology, linguistics, design etc. Also I really like to travel. I've been in Mexico and swam in Baikal lake, for example.

Меня зовут Павел Чернов. Мне 22 года. Я родился в Москве и проживал там же до приезда в Угерске-Градиште. В июле я получил диплом по специальности "Реклама и связи с общественностью в индустрии моды". И после этого решил принять участие в волонтерском проекте с целью улучшить свои навыки общения и выучить пару новых языков. Но моей главной целью является изучение чешского языка и поступление на магистратуру в университет в Брно. Мне интересны многие гуманитарные науки, такие как культурология, религиоведение, этнология, лингвистика, дизайн и т.д. Также я люблю путешествовать. Я был в Мексике и плавал в Байкале, например.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.

 

Soubor PDF: není dostupný

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz