O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště


V Akropolis se od roku 2009 řídíme heslem VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME – BAVÍME

Začínali jsme původně jako malé občanské sdružení, které nabízelo společný prostor pro setkávání rodin s malými dětmi. Vytvářeli jsme širokou nabídku různých pohybových a kreativních aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době si uvědomujeme svou roli ve společnosti hlavně v preventivní oblasti. Podporujeme rodinu, jako široký celek. Nároky na čas, zabezpečení, finance, výchovu dětí, ale i péči o své staré rodiče jsou enormní. Manželství a partnerství se dnes rozpadají a rodiče by neměli zapomínat, že pro své děti zůstávají oporou bez ohledu na to, jak bolestivý byl rozpad jejich vztahu.

Naše aktivity typu Veselé hraní, miniškolky Rolničky, semináře s odborníky, svépomocné skupiny ale i pohybové, relaxační aktivity pomáhají našim klientům si plně uvědomit a prožít svou rodičovskou roli.

V případě krizových situacích máme síť bezplatných nebo finančně zvýhodněných poraden s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, terapeutů a podobně.

Uvědomili jsme si, že děti jsou často pod tlakem, musí stále podávat výkon, soutěžit. Proto chceme, aby naše děti objevily zpět radost z pohybu, tvoření, aby utvářely přátelství, odnášely si vzpomínky na společný čas. Zvnitřnily si pojmy jako je respekt, dohoda, to umím, to se mi nelíbí. Věříme, že děti, které jsou vedeny k radosti, k důvěře v sebe sama a k ostatním se snáze stanou dospělými, kteří jednou budou žít spokojený život.

A jaké jsou naše vize? Chceme být místem pro setkávání. Budovat a podporovat komunitu. Propojovat generace. Rozvíjet, motivovat, být oporou pro rodiny i jednotlivce.  Uvědomit si, jak úžasné místo je naše planeta Země a vážit si zdrojů, které nám dává.


Zeynalova Arzu

Zeynalova Arzu

Ahoj!

Jsem Arzu a pocházím ze severní části Ázerbájdžánu, Sheki, která se nachází daleko od hlavního města Baku, kde jsem vystudovala Baku State University a několik let jsem tam pracovala.

Během práce v pohostinství a cestovním ruchu jsem si užívala interakce s lidmi z různých kultur, což mi pomohlo rozšířit moji kulturu povědomí, tolerance a kulturní citlivost. Připomnělo mi to, že jsem vždy snila o tom, že budu žít v cizí zemi, abych si rozšířila obzory tím, že budu znát mnoho kultur a sebevědomě vykročit ze své komfortní zóny a naučit se nové dovednosti, objevovat sebe a svět ostatních lidí.

Během období pandemie jsem se rozhodla využít více volna na to, abych začala žít svůj sen, takže když jsem v České republice našel projekt Evropského sboru solidarity, neváhala jsem se přihlásit.

Po velmi přátelském rozhovoru po Skypu, zhruba čtyřměsíčním vízovém procesu a naději, že se hranice znovu nezavřou, a dnu boje s přesunem mého obrovského kufru z Baku do Prahy a následně do Uherského Hradiště -  jsem tady a začínám žít své české dobrodružství!

Je to jen něco málo přes měsíc, takže je to stále jen začátek. Mou největší nadějí je co nejlépe využít čas, který zde trávím. Snažím se učit se a mluvit česky v každodenních situacích a plánuji se v tom zlepšit! Už jsem zde navštívila několik míst a chtěla bych jet na další výlety. Našla jsem nové přátele, dostala energii od dětí a všech zaměstnanců a naučila se něco o sobě. Jsem také ráda, že mohu přispět k podpoře mobility mladých lidí a umožnit dalším mladým lidem zažít život v zahraničí.

Takže teď doufám ve více toho, co jsem měla během prvního měsíce!

 

Ahoj!

I am Arzu and I come from the Northern part of Azerbaijan, Sheki , which is located far from the capital city, Baku, where I graduated from Baku State University and worked for several years there.

While working in the hospitality and tourism Industry, I enjoyed interacting with people of different cultures that helped me to increase my cultural awareness, tolerance and cultural sensitivity.

It reminded me that I have always dreamed about living in a foreign country to broaden my horizons by knowing many cultures and confidently step outside of my comfort zone and learn new skills, discover myself and other people’s world. During the pandemic period, I considered it is the time for taking a gap-year and live in my dream, so when I found a European Solidarity Corps project in the Czech Republic, I didn’t hesitate to apply. After a very friendly Skype interview, around four months visa process and of hoping that the borders wouldn’t close again, and a day of struggling to move my huge suitcase from Baku to Prague to Uherské Hradiště – here I was, starting my Czech adventure!

 It has been just slightly over one month, so it’s still a beginning. My biggest hope is to make the best use of the time I’m spending here.I’m trying to learn and speak Czech in everyday situations, and I’m planning to get better at that! I have already visited a few places in here, and I wish to go on more trips. I have made new friends, received a boost of energy from children and all the staff and learned some things about myself.

 I’m also glad I can add to promoting youth mobility, and make it possible for other young people to experience living abroad. So now, I’m hoping for more of what I’ve had during my first month!


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.

 

Soubor PDF: není dostupný

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz