O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do 3 let, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.


Rejtková Veronika

Rejtková Veronika

Rok narození: 1990

Od roku 2010 se věnuje latinsko-americkým tancůmi. Začala chodit na taneční kurzy salsy a bachaty v Kyjově. Po 2 letech si rozšířila taneční repertoár o brazilský tanec Zouk, kterému se naplno věnuje dodnes. Od roku 2013 začala se soukromou výukou zájemců o tyto tance. 
Od května 2014 působí jako lektorka salsy a zouku v Kyjově a od září 2014 působí i v centru AKROPOLIS v Uherském Hradišti.
Od roku 2012 je členkou taneční skupiny SalsaTeam Kyjov a od června roku 2013 je členkou brněnské taneční skupiny Zoukmania Brno.
Je také pořadatelkou Tradičních tančíren v Jiném Café na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Pořádá také různé taneční workshopy a jiné akce, jak v centru AKROPOLIS tak i v okolí Kyjovska a Uhersko-Hradišťska. 
Jako členka SaslaTeamu Kyjov se aktivně podílí na choreografii a organizaci vystoupení, která probíhají jednou až dvakrát do roka na různých plesových akcí a jiných tanečních událostech.
Hobby: tanec, hudba, sportovní aktivity.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis