O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.


Husková Aneta

Husková Aneta

Vzdělání:

2019

 Jazyková škola - Bournemouth (UK)

2012-2015
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Maturitní zkouška: Český jazyk, Anglický jazyk, Výtvarná výchova, Pedagogika a Psychologie

Zkončeno úspěšně - maturitní zkouškou

2003-2011

Lidová škola umění Uherské Hradiště – obor hra na kytaru

Zakončeno úspěšně -  absolvenčním listem

2008-2010

Lidová škola umění - Dětský pěvecký sbor

Praxe:

2016-2019

Učitelka mateřské školy - Kunovice

2015

Jazyková škola - Access Language Centre - Austrálie - Sydney

Demi Pair program

2012 - 2014
Dětské volnočasové  centrum KLUBKO Staré Město
Vedení kroužku kytary a orientálních tanců (výuka, vystoupení na kulturních akcích)

2013

Dětský příměstský tábor - SVČ Klubko

Znalost cizích jazyků:

Anglický jazyk

Jiné dovednosti:

Jumping

Orientální tance

Zpěv

Hra na klavír, kytaru a flétnu

Práce na PC : Word,  Excel,  Internet

 


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz