O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení

Soubor PDF: není dostupný


Onegina Daria

Onegina Daria

Привет! Меня зовут Даша. Я из города Одинцово, который находится в 10 км от Москвы, столицы России. Я окончила Московский государственный лингвистический университет, где я изучала теологию. Моё большое увлечение - это волонтёрство, поэтому я решила принять участие в такой замечательной вещи, как ESC проект в Чехии. Я счастлива узнать поближе культуру этой красивой страны. Кроме того, я рада, что у меня есть возможность поделиться моим опытом, а также получить новый. Хочу сказать пару слов о другом моём увлечении - карате. Карате я занимаюсь с 12 лет и в прошлом году, в апреле, я сдала экзамен на чёрный пояс (1 дан). Так как карате стало частью моей жизни, то я хотела бы поделиться моей страстью.

 

Hi! My name's Dasha. I'm from Odintsovo, which is near to the capital of Russia, Moscow. I graduated from Moscow State Linguistic University, where I studied Theology. My great hobby is volunteering, so I decided to take part in a such amazing thing as EVS project in Czech Republic. I'm happy to get to know culture of this beautiful country. Also I'm glad to have an opportunity to share my experience and to gain something new. I would like to say a couple of words about another my passion - karate. I've been doing karate since 12 years old and last year I passed an exam and got a black belt (1st dan). As karate became a part of my life I'd like to share it.

Ahoj! Jmenuji se Dasha. Pocházím z Odintsova, které je blízko hlavního města Ruska, Moskvy. Vystudovala jsem moskevskou státní lingvistickou univerzitu, kde jsem studovala teologii. Mým velkým koníčkem je dobrovolnictví, a tak jsem se rozhodla zúčastnit se takové úžasné věci, jako je projekt EDS v České republice. Těší mě, že poznávám kulturu této krásné země a jsem ráda, že mám příležitost podělit se o své zkušenosti a získat něco nového. Chtěla bych říci pár slov o mé vášni - karate. Karate dělám od 12 let a minulý rok jsem složila zkoušku a dostala černý pás (1. dan). Ráda bych se s vámi podělila, jak se karate stalo součástí mého života.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz