O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení

Soubor PDF: není dostupný


Gallego Nieto Isabel

Gallego Nieto Isabel

¡Hola!

Me llamo Isabel, soy de Don Benito, una pequeña ciudad de Extremadura situada al oeste de España. Me considero responsable, aventurera, sonriente y curiosa. Soy estudiante del Grado de Psicología, y decidí compaginar el servicio de voluntariado europeo en Akropolis con mis estudios porque me encanta trabajar con niños y quiero conocer la cultura checa, su idioma y poder vivir esta experiencia en el extranjero como una prueba personal.

Hello!

My name is Isabel, I'm from Don Benito, a town in Extremadura in the west of Spain. I consider myself responsible, adventurous, smiling and curious. I'm a student of the Psychology Degree, and I decided to combine the European Voluntary Service in Akropolis with my studies because I love working with children and I want to discover the Czech culture, its language and be able to live this experience abroad as a personal test.
 

Ahoj!

Jmenuji se Isabel, pocházím z Don Benita, města v Extremaduře na západě Španělska. Považuji se za zodpovědnou, ​​dobrodružnou, ​​usmívající se a zvědavou. Jsem studentka psychologie a rozhoda jsem se kombinovat Evropskou dobrovolnou službu v centru Akropolis s mým studiem, protože ráda pracuji s dětmi a chci objevovat českou kulturu, její jazyk. A jako můj osobní test- zkušenost jsem si dala žít v zahraničí.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz