O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.

Ke stažení

Soubor PDF: není dostupný


Basovník Tomáš

Basovník Tomáš

Rok narození: 1991

Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně (VUT), Fakulta informačních technologií (FIT), Bakalářský titul

Mou misí zde v Akropolis je stát u zrodu nové generace technicky zaměřených dětí, které nevyužívají technologie jen ke konzumaci obsahu, ale především k jeho tvorbě. Mé kurzy jsou zaměřeny na programování a informatiku. To vše zabalené do her zábavných pro děti.

Technologie mě provází od 4 let, kdy rodiče pořídli první počítač a ten v té době měl málo kdo :-). Samotnému programování se věnuji přes 11 let. Dlouhou dobu jsem tvořil převážně webové stránky. Jako bakalářskou práci na vysoké škole jsem chtěl zkusit něco nového a vybral jsem si tvorbu videohry pro mobilní telefony a počítače. Tuto práci jsem úspěšně obhájil s kladným hodnocením, které mě utvrdilo v tom, abych se hrám dále věnoval. Tento rok jsme s kamarádem vydali menší hudebně laděnou hru "Annotation of Love", kterou aktivně zkusilo přes 5 tisíc lidí. Na nové již větší hře aktuálně pracuji.

Právě využití moderních technologií a zkušenosti získané programováním a návrhem her dělají mé kurzy odlišné a zajímavé.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz