O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do 3 let, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.


Černá Vladimíra

Černá Vladimíra

Studovala jsem v Anglii poslední dva roky střední školy (na King’s School Ely, v Cambridgeshire) a složila jsem tam maturitní zkoušky. Studium mi umožnilo stipendium udělované organizací Headmasters‘ Conference.

Anglistiku jsem pak studovala i na FF MU v Brně, včetně kurzu učitelské způsobilosti.

S dětmi jsem začala pracovat během svého devítiletého pobytu v Lucembursku, kde jsem pro neziskovou organizaci Il était une fois vedla kurzy v různých jazycích. Stejně tak jsem pro státní muzea vymýšlela a pořádala prohlídky uměleckých sbírek s dětmi. K práci s dětmi mě přivedlo především narození mých vlastních dětí.

V současnosti je učení angličtiny můj koníček, krom kurzů v Akropolis vedu kroužek angličtiny pro nejmenší děti s rodiči v pobočce knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Mařaticích.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis