O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do 3 let, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.


Uhlířová Pavla

Uhlířová Pavla

Po ukončení Střední hotelové školy pro cestovní ruch a management ve Velkém Meziříčí v roce 1998 jsem se vydala do Anglie jako au-pair.  Nejprve jsem pracovala s chlapcem s poruchou autistického spektra a pomáhala mu s všedním chodem jeho školního i společenského života. Během čtyřletého fotografického studia jsem byla zaměstnána jako servírka, recepční a sezónní zahradnice. Poté jsem pracovala jako asistentka na prvním stupni základní školy. Působila jsem také jako tzv. klíčový pracovník v denním stacionáři s mládeží s vážnými emocionálními problémy. Zde jsem organizovala individuální i skupinové terapie a úzce spolupracovala s rodiči, klinickými psychology, psychiatry a terapeuty.

Po návratu domů od roku 2008 vyučuji běžnou i obchodní angličtinu pro různé jazykové úrovně. Působila jsem jako lektorka v jazykové škole Comenius, Studio – E a Amos. Nyní také vedu kurzy angličtiny v terapeuticko - vzdělávacím centru Kdeco.

Vzdělání :

Střední hotelová škola pro cestovní ruch a management

Higher National Diploma in Photography

Certificate in Advanced English


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis