O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do 3 let, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.


Poláchová Aneta

Poláchová Aneta

Narozena 27.srpna 1993

  • Studentka 6.ročníku Ježkovy konzervatoře v Praze
  • Studovala na Střední odborné škole a Gymnáziu ve Starém Městě - obor ekonomika podnikání
  • Studovala na Slovácké ZUŠ v Uh.Hradišti
  • v oboru hudba na klavír od r. 2000, cimbál od r. 2002
  • v oboru sólový zpěv od r. 2007
  • v oboru klasický tanec od r. 2009

Od roku 2010 působí v centru Akropolis a vede příměstské tábory s muzikálovou tématikou.                                                                 Podílí se na sportovních a kulturních akcích centra Akropolis pěveckým vystoupením.
Hobby:aerobik,tanec,hudba,zpěv,herectví,lyžování
 


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Momentálně nejsou žádné dostupné aktivity s tímto lektorem.