O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do 3 let, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.


Vojtková Tereza

Vojtková Tereza

Rok narození: 2000

Studentka Gymnázia v Uherském Hradišti

Koníčky: Aerobic, lyžování, divadlo, in-line bruslení

Od 6 let jsem se věnovala Sportovní gymnastice v Ostrožské Nové Vsi. Aktivně jsem závodila a dosáhla II. výkonnostní třídu v kategorii dorostenka. Aerobiku se aktivně věnuji od r. 2007, úspěchy v soutěžích jednotlivců i týmovém aerobiku v oddíle AK Stonožka ONV a Akropolis-Aerobik UH.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis