Němčina pro děti

výuka němčiny pro děti 1. stupně ZŠ v Akropolis v Uherském Hradišti

Tuto aktivitu již nenabízíme.

Hodina probíhá formou her v německém jazyce.

Co děti čeká?

Obrázky, scénky, návody k výrobě, práce ve dvojicích, skupinové hry, písničky, rýmy a rytmizované texty povedou děti k tomu, aby začali jednoduchou formou komunikovat v německém jazyce.
Používáme autentické materiály, seznamujeme děti s hrami, říkankami a krátkými básničkami.
Cílem kurzů je motivovat děti a zábavnou formou je povzbudit, aby se je němčina bavila a získaly k ní vřelý vztah pro další výuku.

Kurz je určen pro děti 1. stupně základní školy (které umějí číst a psát).

Výuka probíhá v malých skupinkách max. 8 dětí. 

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz