Logohrátky

kroužek logopedické prevence pro děti od 4 do 6 let

Kroužek logopedické prevence Logohrátky je zaměřený na procvičení a uvolnění artikulačních orgánů.
Hravou formou, za využití různých pomůcek a materiálu je u dětí rozšiřována slovní zásoba a podpořena správná výslovnost.
Nedílnou součástí je také práce s dechem, rozvoj sluchového a zrakového vnímání    a také motoriky.

Během lekcí na děti čekají:
  • básničky, písničky, povídání, pohádky
  • dechová a hlasová cvičení
  • gymnastika jazýčku
  • obrázkový materiál, logopedické pomůcky, pracovní listy a také hry podporující komunikaci

V době jarních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto temínech nejsou započítávány do kurzovného. V případě nemoci lektorky jsou hodiny nahrazeny.

Pokračování kroužku už od  15. 2. 2019

Platbu uhraďte na účet Akropolis č.ú.:  2501077152/2010 a do poznámky uveďte prosím za koho a název aktivity. Platbu prosím uhraďte do konce února 2019.


K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny