Jóga s Eliškou Gallovou

.

Lekce jógy budou zaměřeny na vnímání svého těla, budeme pracovat s dechem, ve smyslu klidného, jemného plynutí a uvědomění si, že jsme dýchající bytosti. Pohyb bude jemný pozvolný, budeme se učit uvědomit si ho a s vědomím ho budeme provádět.

Vycházím z tradičního pojetí jógy, hathajógy, která pracuje
s prvními čtyřmi stupni z osmistupňové stezky jógy (Radžajógy), jak ji popisuje Pataňdžali ve svém jógickém díle pravděpodobně z 2. století př. n. l.

Lekce jsou vhodné pro úplné začátečníky, starší, mladší, ženy, muže, ženy po porodu, pro Vás, kteří si chcete odpočinout, načerpat sílu, protáhnout i posílit své tělo, zastavit se, zklidnit mysl a uvolnit tělo...

I když nepraktikuji jógu v jejím ortodoxním pojetí, nelíbí se mi ani její prudce komerční provedení. Dávám přednost staletími prověřeným technikám, které jsou v některých svých pasážích upraveny pro použití v moderním světě. Nejvíce kladu důraz na správnost provedení pozic a pohybu v nich. Každý jsme jiný, a není tedy možné se vzájemně srovnávat, ba ani s předlohami v knihách či na internetu, každý máme své vlastní možnosti a ty je třeba respektovat. 

Mám ráda, když má hodina 60 minut, a jde-li to, pak i více. Líbí se mi, když má lekce svůj jasný začátek i jasný konec
s relaxací, která k józe tak nezbytně patří.

Těším se na každého, jemuž budu moci být průvodcem
v hodinách jógy.

Co s sebou?
– podložka na cvičení (jógamatka)
– pohodlné oblečení
– teplé ponožky
– deka na příjemnou závěrečnou relaxaci
– polštář

Přihláška na aktivitu Ranní jóga pro skřivany s Eliškou Gallovou
v termínu 10.01.2020 - 12.06.2020

Ranní jóga pro skřivany s Eliškou Gallovou
10.01.2020 - 12.06.2020
cena pro SČ: 2420 Kč za 22 lekcí
cena běžná: 2600 Kč za 22 lekcí
frekvence: 1 týdně v pátek. Lekce trvá od 6:30 do 7:30 hod.
hlídání dětí: Bez hlídání
Přes jarní prázdniny se necvičí 2. 3. - 6. 3. 2019 Úhradu za 22 lekcí Kč 2420,- na 2501077152/2010 do poznámky Vaše příjmení + jóga Úhrady prosíme uhradit do 10. 1. 2020 (Kč 1210) a 31. 3. 202O (Kč 1210). Prosím, platby odesílejte až v novém roku, protože patří do účetnictví 2020.

Přihlašovací formulář
Vyplňte prosím vaše nacionále.

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz