Jóga s Eliškou Gallovou

.

Lekce jógy budou zaměřeny na vnímání svého těla, budeme pracovat s dechem, ve smyslu klidného, jemného plynutí a uvědomění si, že jsme dýchající bytosti. Pohyb bude jemný pozvolný, budeme se učit uvědomit si ho a s vědomím ho budeme provádět.

Vycházím z tradičního pojetí jógy, hathajógy, která pracuje
s prvními čtyřmi stupni z osmistupňové stezky jógy (Radžajógy), jak ji popisuje Pataňdžali ve svém jógickém díle pravděpodobně z 2. století př. n. l.

Lekce jsou vhodné pro úplné začátečníky, starší, mladší, ženy, muže, ženy po porodu, pro Vás, kteří si chcete odpočinout, načerpat sílu, protáhnout i posílit své tělo, zastavit se, zklidnit mysl a uvolnit tělo...

I když nepraktikuji jógu v jejím ortodoxním pojetí, nelíbí se mi ani její prudce komerční provedení. Dávám přednost staletími prověřeným technikám, které jsou v některých svých pasážích upraveny pro použití v moderním světě. Nejvíce kladu důraz na správnost provedení pozic a pohybu v nich. Každý jsme jiný, a není tedy možné se vzájemně srovnávat, ba ani s předlohami v knihách či na internetu, každý máme své vlastní možnosti a ty je třeba respektovat. 

Mám ráda, když má hodina 60 minut, a jde-li to, pak i více. Líbí se mi, když má lekce svůj jasný začátek i jasný konec
s relaxací, která k józe tak nezbytně patří.

Těším se na každého, jemuž budu moci být průvodcem
v hodinách jógy.

Co s sebou?
– podložka na cvičení (jógamatka)
– pohodlné oblečení
– teplé ponožky
– deka na příjemnou závěrečnou relaxaci
– polštář

Vypsané termíny

Úterní jóga s Eliškou Gallovou
termín:
07.01.2020 - 09.06.2020
cena pro SČ:
3080 Kč za 22 lekcí
cena běžná:
3400 Kč za 22 lekcí
frekvence:
1 týdně v úterý - lekce trvá od 17:30 do 19:00 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
Úterní jóga s Eliškou večerní
termín:
07.01.2020 - 09.06.2020
cena pro SČ:
2420 Kč za 22 lekcí
cena běžná:
2800 Kč za 22 lekcí
frekvence:
1 týdně v úterý - Lekce trvá od 19:30 do 20:30 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Přes jarní prázdniny se necvičí 2. 3. - 6. 3. 2019
Čtvrteční jóga s Eliškou Gallovou odpolední
termín:
09.01.2020 - 11.06.2020
cena pro SČ:
3080 Kč za 22 lekcí
cena běžná:
3300Kč za 22 lekcí
frekvence:
1 týdně ve čtvrtek - lekce trvá od 17:00 do 18:30 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Přes jarní prázdniny se necvičí 2. 3. - 6. 3. 2019
Čtvrteční jóga s Eliškou Gallovou večerní
termín:
09.01.2020 - 11.06.2020
cena pro SČ:
3080 Kč za 22 lekcí
cena běžná:
3300 Kč za 22 lekcí
frekvence:
1 týdně ve čtvrtek - Lekce trvá od 18:45 do 20:15 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Přes jarní prázdniny se necvičí 2. 3. - 6. 3. 2019
Ranní jóga pro skřivany s Eliškou Gallovou
termín:
10.01.2020 - 12.06.2020
cena pro SČ:
2420 Kč za 22 lekcí
cena běžná:
2600 Kč za 22 lekcí
frekvence:
1 týdně v pátek. Lekce trvá od 6:30 do 7:30 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Přes jarní prázdniny se necvičí 2. 3. - 6. 3. 2019 Úhradu za 22 lekcí Kč 2420,- na 2501077152/2010 do poznámky Vaše příjmení + jóga Úhrady prosíme uhradit do 10. 1. 2020 (Kč 1210) a 31. 3. 202O (Kč 1210). Prosím, platby odesílejte až v novém roku, protože patří do účetnictví 2020.
Páteční ranní jóga s Eliškou Gallovou
termín:
10.01.2020 - 12.06.2020
cena pro SČ:
4180 Kč za 22 lekcí
cena běžná:
4300 Kč za 22 lekcí
frekvence:
1 týdně v pátek. Lekce trvá od 8:15 do 9:15 hod.
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
  • Ranní jóga je určena pro malou skupinu max. 7 osob. V tomto kurzu je zaručen individuální přístup ke každému jednotlivci. Úhradu za 22 lekcí Kč 4180 na účet 2501077152/2010 do poznámky Vaše příjmení + jóga Úhrady prosíme uhradit do 10. 1. 2020 (Kč 2090) a 31. 3. 202O (Kč 2090). Prosím, platby odesílejte až v novém roku, protože patří do účetnictví 2020. Přes jarní prázdniny se necvičí 2. 3. - 6. 3. 2019

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz