Hrou k rozvoji děťátka

Program pro rodiče s dětmi od 2 do 12 měsíců


Význam a cíl programu:

Stimulace psychomotorického vývoje, rozvíjení správným způsobem a ve správné posloupnosti. Každá lekce je zaměřena na rozvoj přirozeně očekávaných dovedností dětí v daném věku, a to v předem stanovené oblasti. Mezi nejdůležitější patří rozumový a pohybový vývoj (poloha na zádech, souhry končetin s tělíčkem, poloha na bříšku), dále rozvoj sluchu, zraku, hmatu a řeči, ale také prohloubení empatie, sociální a emoční inteligence.

  • dozvíte se, jak s dítětem komunikovat
  • jak si smysluplně hrát v průběhu celého dne
  • jak jednoduše a nejlépe podpořit jeho všestranný vývoj
  • získáte informace o potřebách dítěte a možnostech jeho vývoje do 1 roku


Rozložení lekce:

  •  přivítání
  •  nácvik správné manipulace
  •  hlavní část zaměřená na nácvik dovedností ve stanovené oblasti
  •  relaxační část
  •  závěr – náměty na hry a cvičení domů


Lekce probíhají hravou, citlivou a nenásilnou formou za doprovodu básniček a písniček. Délka jednotlivé lekce je 45 minut, samotné cvičení s dětmi je 30 minut, 15 minut je prostor na dotazy, náměty na cvičení doma a podobně.

Platbu za tuto aktivitu uhradťe na účet Akropolis: Fio banka, a. s., Uherské Hradiště, č.ú. 2501077152/2010   a do poznámky uveďte prosím, za koho a za co platíte!


„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou podpořeny z dotačního programu Rodina."

Děkujeme za podporu.              

Přihláška na aktivitu Hrou k rozvoji děťátka 4 - 6 měsíce
v termínu 27.05.2021 - 08.07.2021

Hrou k rozvoji děťátka 4 - 6 měsíce
27.05.2021 - 08.07.2021
cena pro SČ: 750,-Kč (5 lekcí)
cena běžná: 950,-Kč (5 lekcí)
frekvence: čtvrtek od 10:00 do 11:00 hodin
hlídání dětí: Bez hlídání
Můžete se přihlásit i v průběhu konání kurzu.

Přihlašovací formulář
Vyplňte prosím vaše nacionále.

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz