Hrou k rozvoji děťátka

Program pro rodiče s dětmi od 2 do 12 měsíců

Význam a cíl programu:

Stimulace psychomotorického vývoje, rozvíjení správným způsobem a ve správné posloupnosti. Každá lekce je zaměřena na rozvoj přirozeně očekávaných dovedností dětí v daném věku, a to v předem stanovené oblasti. Mezi nejdůležitější patří rozumový a pohybový vývoj (poloha na zádech, souhry končetin s tělíčkem, poloha na bříšku), dále rozvoj sluchu, zraku, hmatu a řeči, ale také prohloubení empatie, sociální a emoční inteligence.

  • dozvíte se, jak s dítětem komunikovat
  • jak si smysluplně hrát v průběhu celého dne
  • jak jednoduše a nejlépe podpořit jeho všestranný vývoj
  • získáte informace o potřebách dítěte a možnostech jeho vývoje do 1 roku


Rozložení lekce:

. přivítání

. nácvik správné manipulace

. hlavní část zaměřená na nácvik dovedností ve stanovené oblasti

. relaxační část

. závěr – náměty na hry a cvičení domů


Lekce probíhají hravou, citlivou a nenásilnou formou za doprovodu básniček a písniček. Délka jednotlivé lekce je 45 minut, samotné cvičení s dětmi je 30 minut, 15 minut je prostor na dotazy, náměty na cvičení doma a podobně.

Platbu za tuto aktivitu uhradťe na účet Akropolis: Fio banka, a. s., Uherské Hradiště, č.ú. 2501077152/2010   a do poznámky uveďte prosím, za koho a za co platíte!


„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou podpořeny z dotačního programu Rodina."

Děkujeme za podporu.              

Vypsané termíny

Hrou k rozvoji děťátka pro 2 - 4 měsíce
termín:
21.10.2019 - 18.11.2019
cena pro SČ:
600,-Kč (4 lekce/150Kč/rodič+dítě)
cena běžná:
800,-Kč (4 lekce/200Kč/rodič+dítě)
frekvence:
pondělí od 9:00 do 10:00 hodin
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
Hrou k rozvoji děťátka pro 2 - 4 měsíců
termín:
21.10.2019 - 28.11.2019
cena pro SČ:
600,-Kč (4 lekce/150Kč/rodič+dítě)
cena běžná:
800,-Kč (4 lekce/200Kč/rodič+dítě)
frekvence:
pondělí od 10:00 do 11:00 hodin
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
Hrou k rozvoji děťátka pro 4 - 7 měsíce
termín:
21.10.2019 - 18.11.2019
cena pro SČ:
600,-Kč (4 lekce/150Kč/rodič+dítě)
cena běžná:
800,-Kč (4 lekce/200Kč/rodič+dítě)
frekvence:
pondělí od 11:00 do 12:00 hodin
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010
Hrou k rozvoji děťátka pro 7 - 12 měsíce
termín:
21.10.2019 - 18.11.2019
cena pro SČ:
600,-Kč (4 lekce/150Kč/rodič+dítě)
cena běžná:
800,-Kč (4 lekce/200Kč/rodič+dítě)
frekvence:
pondělí od 12:00 do 13:00 hodin
číslo účtu vaší platby:
2501077152/2010

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz