Hrou k rozvoji děťátka

před 2 roky, 7.5.2019 program pro rodiče s dětmi od 2 do 12 měsíců

Význam a cíl programu:

Stimulace psychomotorického vývoje, rozvíjení správným způsobem a ve správné posloupnosti. Každá lekce je zaměřena na rozvoj přirozeně očekávaných dovedností dětí v daném věku, a to v předem stanovené oblasti. Mezi nejdůležitější patří rozumový a pohybový vývoj (poloha na zádech, souhry končetin s tělíčkem, poloha na bříšku), dále rozvoj sluchu, zraku, hmatu a řeči, ale také prohloubení empatie, sociální a emoční inteligence.

. dozvíte se jak s dítětem komunikovat

. jak si smysluplně hrát v průběhu celého dne.

. jak jednoduše a nejlépe podpořit jeho všestranný vývoj

. získáte informace o potřebách dítěte a možnostech jeho vývoje do 1 roku.


Termín:09.05.2019 - 30.05.2019


Rozložení lekce:

. přivítání

. nácvik správné manipulace

. hlavní část zaměřená na nácvik dovedností ve stanovené oblasti

. relaxační část

. závěr – náměty na hry a cvičení domů

Lekce probíhají hravou, citlivou a nenásilnou formou za doprovodu básniček a písniček.  

Dékla jednotlivé lekce je 45 minut, samotné cvičení s dětmi je 30 minut, 15 minut je prostor na dotazy, náměty na cvičení doma a podobně.

  

Platbu za tuto aktivitu uhradťe až v lednu 2019 na účet Akropolis: Fio banka, a. s. Uherské Hradiště, č.ú. 2501077152/2010   a do poznámky uveďte prosím za koho a za co platíte!


„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou podpořeny z dotačního programu Rodina."

Děkujeme za podporu.

Přihlášky: https://www.akropolis-uh.cz/hrou-k-rozvoji-detatka

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz