Hledáte práci? Je vám více jak padesát let?

před 3 roky, 14.3.2017 Zahajujeme nový projekt HORIZONT

Zaměstnání po padesátce? „Zahoďte obavy a dobře se připravte“,


říká personalistka Mgr. Andrea KlofáčováVíce než šest let pomáhá lidem s návratem zpět na trh práce a dobře si uvědomuje, že každý věk má svá pro a proti.

Překážka nalezení práce ve vyšším věku není ani tak v lidech samotných, jako spíše v množství předsudků, kterým musí

čelit.

Lektorka motivačních bloků a personalistika Mgr. Andrea Klofáčová je vedoucí nového projektu centra Akropolis – Horizont.

Jeho cílem je zvýšení šancí na pracovní uplatnění pro osoby starší padesáti let. Jaké jsou její zkušenosti a jak překonat své

pochybnosti a obavy?


ODMĚNOU JSOU VÝSLEDKY


Máte několikaletou zkušenost s projekty zaměřenými na návrat zpět na trh práce, co Vás na této práci nejvíc nabíjí?


Individuální příběhy a osudy. Důvody, proč se člověk ocitne mimo trh práce a je ohrožený delší nezaměstnaností jsou dnes


různé. Zmíním jeden konkrétní příklad.


Paní Lucie se dlouhé roky starala o nemocného manžela a náročnost jeho choroby jí nedovolila pracovat. Když přišla k nám


do Akropolis, byla hodně frustrovaná, její sebevědomí bylo na nule. Prošla našimi kurzy, zlepšila se v práci na počítači,


prezentačních dovednostech, dalších důležitých kompetencích a získala místo. Nejdříve pracovala u malého živnostníka, ten


ji pak doporučil většímu zaměstnavateli, nyní už pátým rokem pracuje a pravidelně nás zve na kávu. Našla znovu smysl, je


spokojená.


Když odpověď na otázku shrnu, tak je to jako v každé práci, odměnou jsou výsledky. Vidíte účastníky programů rozkvétat.


Z demotivovaných lidí se v průběhu setkávání a práce na sobě stávají lidé pozitivně naladění.Čím tuto změnu nastartujete?


Pracujeme na sebevědomí a uvědomění si vlastního potenciálu. Zaměřujeme se na to, co konkrétně každý jednotlivec může


nabídnout, vyzvedáváme jedinečnost a posouváme tak profesní vnímání účastníků.


U padesátníků, kteří mají za sebou určité pracovní zkušenosti to je snazší v tom, že mají na čem stavět. Cílem je je správně


motivovat a dostat je z letargie. Proaktivní lidé působí při osobním kontaktu úplně jiným dojmem. A na tom, jak zapůsobit a


udělat dobrý dojem budeme se zájemci pracovat právě v projektu Horizont.


Mimo jiné nabízíme i dotovaná místa a rekvalifikace dle vlastního výběru.

KAŽDÁ SITUACE MÁ SVÉ ŘEŠENÍ


Co dnešní padesátníky nejvíce ohrožuje?


Je to často poničené sebevědomí a nízká sebeúcta. Když zůstávají delší dobu nezaměstnaní, vsugerují si pocit, že pokud


nepracují, jsou k ničemu.


Tato představa je ale mylná, podmínky na trhu práce se mění, nezaměstnanost se stává běžnou součástí života, může


postihnout každého. Důležité je nenechat se zlomit nebo odradit opakovanými neúspěchy například u přijímacího


pohovoru. Když se dobře připravíte, příležitost se najde.


Je třeba bojovat s předsudky, které nám společnost nebo bezprostřední okolí neustále vnucuje. Víte co je největší problém?


Starší ročníky mají problém se pochválit za to, že něco umí a něco dokázali. Přitom každý z nás v životě něco dokázal. Je to o


úhlu pohledu.Jaké tedy nabízíte řešení?


Řešení je poměrně snadné, pochopit co v sobě máte, zjistit, co vám chybí, to si doplnit a hurá zpátky na trh práce.


Zní to jednoduše a když se odhodláte, tak to jednoduché bude. Důležité je nestydět se říci co umíte, v čem jste dobří, co se


vám v životě a v práci povedlo.

LIDÉ V NAŠEM REGIONU DOKÁŽÍ VYJÍT S MINIMÁLNÍMI FINANCEMI.


Jak se liší přístup lidí, kteří se chtějí vrátit zpátky na trh práce?


Je to hodně individuální, záleží na typu člověka. Pokud se cítí jako oběť a viní ze své situace okolí, tak se změna k lepšímu trvá déle.


Pokud je člověk motivovaný, ví, že pracovat chce a má chuť zabrat, pokrok je vidět okamžitě.


No a zmíním i typy účastníků, kteří profitují z nových kontaktů a vazeb. Ty jsou sice také důležitou součástí projektů,


prioritou ale stále zůstává návrat na trh práce. Proto se tyto společenské typy snažíme přesvědčit, že snaha vrátit se k práci


je na prvním místě.


Jde o to, že lidé jsou díky nízkým mzdám v regionu schopni vyjít s naprostým minimem, až se sami nestačíme divit. Tímto si


však zadělávají na finanční problémy ve stáří. Návrat na trh práce je cestou ven, k větší finanční jistotě.


V PADESÁTI MÁTE JEŠTĚ VELKOU ČÁST PRACOVNÍ KARIÉRY PŘED SEBOU!


Jak se na padesátníky dívají zaměstnavatelé?


V našem centru existuje agentura práce. Díky ní ukazujeme výhody pestrých pracovních týmů složených z různých věkových


a vzdělanostních skupin. V padesátí máte stále ještě spoustu času před sebou. Výhodou starších ročníků je, že si to


uvědomují, jsou loajální a svému zaměstnavateli dělají dobré jméno. Jsou to pragmatici, kteří plní očekávání, nejsou to


rebelové.


Dynamiku mládí je potřeba vyvážit. Zaměstnavatelé si tyto hodnoty stále častěji uvědomují.Můžete tedy stručně shrnout o čem projekt Horizont bude?

Záložka Aktivity v projektu Horizont zkrátí a vyplní mezeru, kdy je člověk mimo trh práce. Vytvoří každému účastníkovi daleko


výhodnější startovací pozici. Každý může využít profesionálních služeb kouče a kariérového poradce, ti učí, jak se na sebe


podívat jinýma očima a co nejlépe prezentovat své kvality.


Každý zájemce bude součástí nového kolektivu, ve kterém vytváříme příjemnou a tvůrčí atmosféru. Výstupem je také


doporučení od zaměstnavatelů z dotovaného místa. Jednou větou, projekt Horizont je výborná příležitost posunout se o


krok dopředu. Kdo má zájem, může se hlásit na andrea.klofacova@akropolis-uh.cz


Děkuji za rozhovor,

Zuzana VandameCopyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz