Angličtina pro chronické začátečníky

Angličtina pro začátečníky v centru AKROPOLIS. Malé skupiny, individuální přístup.

Tuto aktivitu již nenabízíme.
Lektor: Kolaja David

Kurzy angličtiny probíhají v malých skupinách 6 - 8 lidí v prostorách centra Akropolis na Staré Tenici.

Kurz pro všechny, kteří mají chuť naučit se či osvěžit si základy jazyka. Budeme na sobě pracovat tak, abychom na konci kurzu byli mimo jiné schopni podat základní informace v přítomném, budoucím i minulém čase. Uměli tvořit otázky, záporné věty, množná čísla podstatných jmen, používat základní předložky, osobní i přivlastňovací zájmena. Budeme tedy pracovat tak, abyste byli schopni se jednoduchým způsobem domluvit a porozumět základním větám v anglickém jazyce.


Don't wish it was easier. Wish you were better!
Nepřejte si, aby to bylo jednodušší. Přejte si být lepší!
- Jim Rohn -

Těším se na setkání!

Úhrada kurzovného se provádí při zápisu do kurzu, případně platbou převodem na účet v termínu zahájení kurzu. Při přerušení či předčasném ukončení kurzu student nemá nárok na vrácení kurzovného.

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny
/

Mediální partner: SMART EMAILING 


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz