Angličtina mírně pokročilí a pokročilí

Angličtina pro mírně pokročilé a pokročilé v centru AKROPOLIS v Uherském Hradišti

Tuto aktivitu již nenabízíme.
Lektor: Juřík Martin

Kurzy angličtiny probíhají v malých skupinách 6 - 8 lidí v prostorách centra Akropolis na Staré Tenici.


Mírně pokročilí - pro ty, kteří již mnohokrát začínali a chtějí si zopakovat gramatiku a znalosti již dříve osvojené a kteří znají základní rozdělení časů a jen si chtějí osvojit jejich používání. Obsahem výuky jsou další běžné časy (minulý čas průběhový, předpřítomný čas prostý i průběhový, další způsoby vyjádření budoucnosti, způsobová slovesa i s opisy, úvod do vedlejších vět atd., běžně užívané fráze a idiomy pro běžnou konverzaci).

Angličtina pokročilí - pro úspěšné absolventy předchozích kurzů a ty, kdo již nějaké znalosti mají a nebojí se je použít. Obsahem výuky je předminulý čas, trpný rod, odvozené významy způsobových sloves, časová souslednost, podmínkové věty atd., procvičení těchto znalostí v konverzaci a rozboru upravených anglických textů.


Výuka probíhá konverzační metodou, podklady pro výuku jsou v ceně kurzu (není nutné kupovat učebnici).


Pokud si nejste jistí, kterou úroveň kurzu zvolit, tak nás můžete kontaktovat, nebo můžete kontaktovat přímo lektora. Martin Juřík - martin.jurik@agama-as.cz.


Úhrada kurzovného se provádí při zápisu do kurzu, případně platbou převodem na účet v termínu zahájení kurzu. Při přerušení či předčasném ukončení kurzu student nemá nárok na vrácení kurzovného.

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny
/

Mediální partner: SMART EMAILING 


Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz