Aktivity

Programy snoezelen
počet termínů: 1

Programy Snoezelen pro veřejnost a školy v Akropolis v Uherském Hradišti.

Speciálně-pedagogická poradna pro rodinu v centru Akropolis v Uherském Hradišti

Miniškolka - jak se přihlásit
| nejsou vypsány termíny

přihlášky do miniškolky Rolnička v centru AKROPOLIS v Uherském Hradišti

Klubík
| nejsou vypsány termíny

červnové setkávání rodičů s dětmi

Zdravý rozvoj dětí od 1 do 3 let
| nejsou vypsány termíny

Veselé hraní pro rodiče s dětmi v Akropolis Uherské Hradiště

Veselé hraní s besedou
| nejsou vypsány termíny

V červnu program pro rodiče s dětmi od 1 roku do 4 let

Klubík Čiperky
| nejsou vypsány termíny

aktivita pro děti 1 - 1,5 roku a 2 - 3 roky s rodiči

Přehled kurzů snoezelen, kalendář akcí Multisenzorické prostředí - snoezelen

V rámci těchto hodinových lekcí si jógu zacvičíte nejen vy, ale také vaše ratolesti.