Aktivity

Prázdninové Veselé hraní pro rodiče s dětmi ve věku od 1 roku do 3 let v Akropolis v Uherském…

Tábor MAS - Cesta kolem světa
počet termínů: 4

Dotovaný příměstský tábor Je určen pro děti (3 - 13 let) pracujících rodičů a rodičů aktivně…

Akutní stavy u dětí
počet termínů: 1

přednáška s besedou s MUDr. Terezou Filovou

příměstský tábor pro děti 9 - 13 let v centru Akropolis

příměstský tábor pro děti 7 - 12 let v centru Akropolis

příměstský tábor pro děti 5 - 7 let v centru Akropolis

příměstský tábor pro děti 7 - 12 let v centru Akropolis

příměstský tábor pro děti 4 - 6 let v centru Akropolis

příměstský tábor pro děti 7 - 12 let v Archeoskanzenu na Modré

příměstský tábor pro děti 8 - 10 let v centru Akropolis