Aktivity

příměstský tábor pro děti 7 - 11 let v centru Akropolis

příměstský tábor pro děvčata 5 -10 let v centru Akropolis

příměstský tábor pro děti 8 - 15 let v centru Akropolis

příměstský tábor pro děti 6 - 10 let v centru Akropolis

příměstský tábor pro děvčata 8 - 13 let v centru Akropolis

přednáška s besedou s MUDr. Terezou Filovou a zkušenou maminkou dvou atopiků Bc. Janou Dibďákovou

Programy snoezelen
počet termínů: 1

Programy Snoezelen pro veřejnost a školy v Akropolis v Uherském Hradišti.

příměstský tábor pro děti 4 - 7 let v centru Akropolis

Výtvarný a pracovní kroužek pro děti od 3 do 6 let s asistencí rodiče. Tradiční i netradiční…

Bosu Pilates
| nejsou vypsány termíny

Balanční cvičení na posílení hlubokého stabilizačního systému