Akropolis Cup Uh.Hradiště 2017

Soutěž v aerobiku jednotlivců registrovaných v Aerobic tour


Naše soutěž byla zařazena do postupové soutěže AEROBIC TOUR jako jedna ze základních kol. Více na www.aerobictour.cz


Součástí soutěže byl i „HOBBY CUP“ – soutěž jednotlivců pro děti, které cvičí aerobik 1x týdně a nejsou součástí závodních skupin! Zúčastnit se mohly děti, které cvičí kondičně např. v kroužcích DDM, školních klubech, střediscích volného času atd. Dále i děti z tanečních kroužků.


Termín konání: sobota 25. 11. 2017

Čas: 7:45 – 16:45 hodin

Místo konání: tělocvična Gymnázia v Uherském Hradišti, Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště

Soutěžící kategorie HOBBY CUP:

A / Aerobik 4-5 let

A+ / Aerobik 6-7 let

B / Aerobik 8-10 let

C / Tanec 5-7 let

C+/ Tanec 8-10 let

D / Tanec 11-13 let

D+ / Tanec 14+ let


Soutěžní kategorie AEROBIC TOUR:

I. kategorie / BABY/ do 6 let

II. kategorie / KIDS / 7-8 let

III. kategorie / CHILDRENS N/P / 9-10 let

IV. kategorie / TEENAGERS N/P/ 11-13 let

V. kategorie / JUNIORS N/P/ 14-17 let

VI.kategorie/ SENIORS N/P/ 18+

- Rozhodující je věk dítěte v roce konání soutěže

- Za správnost o zařazení do kategorií odpovídá trenér

- Nutná kartička pojištěnce, případně kopie, může sloužit i k prokázání věku závodníka, předkládá se při registraci jednotlivce na vyžádání

- Za dobrý zdravotní stav závodníků zodpovídá přihlašovatel a trenér

- Doprovod je odpovědný za chování svých svěřenců, odpovídá za včasné nástupy jednotlivých kategorií podle časového harmonogramu a pokynů pořadatele a také za to, že se soutěžící budou zdržovat v určených prostorách. V šatnách budou dodržovat pořádek a za poškození majetku ponesou zodpovědnost


ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ V AEROBIKU AKROPOLIS CUP UH.HRADIŠTĚ 2017


SOBOTA  25. 11. 2017

 

Předběžný časový harmonogram:


Registrace:

  7:15 –  8:20   kategorie A, A+, B, C, C+, D, D+ /HOBBY CUP


  9:30 –  10:00  I. + II. kategorie /Aerobic Tour

10:00 – 11:30 III. kategorie /Aerobic Tour

11:30 -  12:30 IV. kategorie /Aerobic Tour

12:30 – 14:15 V. + VI. kategorie  /Aerobic Tour

Zahájení soutěže: v 7:45 hodin


Jednotlivá kola:

8:00 – 8:20 kategorie A, A+ / HOBBY CUP                                        Bohdana Poláchová

8:25 – 8:45 kategorie B / HOBBY CUP                                               Veronika Omelková

8:50 – 9:10 kategorie C, C+ / HOBBY CUP                                         Michala Breznická

9:15 – 9:35 kategorie D, D+ / HOBBY CUP                                         Michala Breznická

9:40 – 10:15 vyhlášení výsledků soutěže HOBBY CUP

Zahájení soutěže: v 10:15 hodin

10:30 – 10:50 Základní kolo I. kategorie BABY                                                 

10:55 – 11:15 Základní kolo II. kategorie KIDS                                Pavlína Radičová         11:20 – 11:40 Finále I. kategorie BABY                                               Bohdana Poláchová   11:45 – 12:05 Finále II. kategorie KIDS                                                Pavlína Radičová

12:10 – 12:30 Základní kolo III. kategorie CHILDREN N/P                Veronika Omelková 

12:35 – 12:55 Vyhlášení výsledků I. + II. kategorie

13:00 – 13:20 Základní kolo IV. kategorie TEENAGERS N/P              Barbora Havířová   13:25 – 13:45 Semifinálové kolo III. kategorie CHILDREN N/P         Veronika Omelková 13:50 – 14:10 Semifinálové kolo  IV. kategorie TEENAGERS N/P      Barbora Havířová   14:15 -  14:35 Finále III. kategorie CHILDREN Neprofi/Profi           Veronika Omelková 14:40 – 15:00 Základní kolo V. kategorie JUNIORS Neprofi/Profi         Eva Kubalová

15:00 – 15:15 Vyhlášení výsledků III. kategorie Neprofi/Profi

15:20 -  15:40 Základní kolo VI. Kategorie SENIORS Neprofi/ Profi      Pavlína Radičová 15:45 -  16:05 Finále IV. kategorie TEENAGERS  Neprofi/Profi              Barbora Havířová

16:10 – 16:30 Finále V. kategorie JUNIORS N/P                                       Eva Kubalová

16:35 – 16:55 Finále VI. kategorie SENIORS N/P                                     Pavlína Radičová

17:00 – 17:40 vyhlášení výsledků IV. + V + VI. Kategorie Neprofi/Profi, ukončení soutěže

POROTA HOBBY CUP:


Hlobilová Hanka, Hanzelková Zuzana a Sabina Morávková.

POROTA AET: Hlavní rozhodčí Lucie Řezníčková

I.kategorie: Hana Hlobilová, Zuzana Hanzelková, Pavlína Radičová, Eva Kubalová, Barbora Havířová, 

II.kategorie: Hana Hlobilová, Zuzana Hanzelková, Lucie Řezníčková, Eva Kubalová, Barbora Havířová,

III.kategorie: Hana Hlobilová, Zuzana Hanzelková, Lucie Řezníčková, Eva Kubalová, Barbora Havířová,

IV.kategorie: Hana Hlobilová, Zuzana Hanzelková, Lucie Řezníčková, Eva Kubalová, Pavlína Radičová

V.kategorie: Hana Hlobilová, Zuzana Hanzelková, Lucie Řezníčková, Barbora Havířová, Pavlína Radičová

VI.kategorie: Hana Hlobilová, Zuzana Hanzelková, Lucie Řezníčková, Eva Kubalová, Barbora Havířová,


/Časový harmonogram soutěže je orientační, záleží na počtu přihlášených/


Přihlášeným bude po uzavření přihlášek zaslán přesný harmonogram týden před soutěží.

Soutěž je rozdělena:     Neprofi – Profi   N/P


Neprofi - pravidlaTato kategorie je určena pro amatérské závodníky, kteří se nevěnují výkonnostnímu aerobiku, nezávodí ani netrénují v registrovaných klubech ČSAE a nejsou zařazeni v jiných soutěžích v kategoriích Profi.


Profi - pravidla

Tato kategorie je určena pro registrované i neregistrované závodníky FISAF a účastníky semifinále a finále mistrovství republiky soutěže v Master class v posledních dvou letech.


Pravidla:

Jednotlivci cvičí dle lektora a snaží se co nejlépe zachytit předvedený pohyb. V základním kole soutěže jednotlivců budou soutěžit všichni přítomní závodníci, bude zvolena choreografie a hudba příslušná věku soutěžní kategorie. Při bodování provedení rozhodčí hodnotí techniku a bezpečnost pohybů provedených závodníkem. Forma a bezpečnost pohybů je určována podle toho, zda jsou pohyby kloubů a končetin prováděny kontrolovaně, ve správných liniích a umístění v prostoru. Hodnotí se také správné držení těla, přesnost a rychlost pohybů. Silové (kliky,..) a flexibilní (provaz, high-leg kick,…) prvky nebudou zařazovány do soutěžních choreografií - týká se to kategorie Komerční aerobik. V případě jejich zařazení z důvodu zatraktivnění soutěže pro diváky, nebudou tyto prvky porotou hodnoceny.

U kategorie Profi jsou tyto prvky nezbytnou součástí.

Body se snižují například za: poskoky prováděné pouze na špičkách, přehnané propnutí kolen, zvedání ramen atd..

Hodnotí se také: nasazení, výraz, kontakt s divákem, pohybová dovednost a připravenost dětí, držení těla, technika provedení pohybu.


Cvičební povrch: Tělocvična Gymnázia je vybavena speciálním sportovním povrchem, proto je důležitá čistá sportovní obuv. Pro nesoutěžící budou u vchodu do tělocvičny k dispozici návleky na obuv.


Startovné, vstupné: startovné 100 Kč/účastník soutěže, V případě přihlášení na místě se platba navyšuje na 150,-Kč/účastníka soutěže

Vstupné pro diváky: 70 Kč/osoba, děti do 14 let zdarma

Ceny:

HOBBY CUP: V každé kategorii bude vyhlášeno prvních šest míst, které do soutěže věnují sponzoři akce, přičemž první tři místa budou navíc odměněna medailemi.

AEROBIC TOUR: V každé kategorii bude vyhlášeno prvních šest míst, která budou odměněna drobnými dárky, které do soutěže věnují sponzoři akce, přičemž první tři místa budou navíc odměněna medailemi.

V každé kategorii se také vyhodnotí cena sympatie!


Nikdo však neodejde s prázdnou, proto prosíme, aby děti po vyhlášení nikam neodcházely a vyčkaly příchodu organizátorů akce!

Každý soutěžící obdrží drobný dárek!


Šatny: budou k dispozici u tělocvičny. POZOR!! Jsou k dispozici jen 4 šatny! Cennosti prosím mějte u sebe. Centrum Akropolis nenese odpovědnost za ztrátu věcí! Udržujte prosím tyto prostory v čistotě.

Občerstvení: zajištěno po celou dobu soutěže ve školní jídelně a různě v prostorách budovy Gymnázia.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 20.11.2017!  přihláška

Prosím o upřesnění, zda chcete soutěžit v rámci Aerobic Tour nebo v soutěži Hobby Cup!

Video z akce zde
K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz