Aerobik Mrňata 4 - 5 let

Aerobik Mrňata pro děti od 4-5 let v Akropolis

Tuto aktivitu již nenabízíme.

Přemýšlíte o tom, jakou sportovní aktivitu mají navštěvovat Vaše děti?

Jsou pohybově nadané a mají rády hudbu?


* Aerobik pro děti Mrňata přípravečka je ideální k tomu, aby si to vyzkoušely, jak to funguje v praxi!

-Naučí se ovládat svoje tělo, rozvíjet hudební cítění a hlavně najdou spoustu dobrých kamarádů.
-Lekce jsou zaměřeny na klasický aerobik a zároveň zde děti mohou formou her posilovat a rozvíjet svoji kondici.
-Nezapomíná se ani na protažení, tak aby se Vaše dítě rozvíjelo rovnoměrně.

  • Aerobik Mrňata pro děti 4-5 let - pondělí od 15.30 - 16.30 hodin (1x týdně 1000,-/pololetí, 2000,-/ celý školní rok)  - zrcadlový sál Akropolis
  • Aerobik Mrňata fitness pro děti 5-7 let - pondělí od 15.30 - 16.30 hodin (1x týdně 1000,-/pololetí, 2000,-/ celý školní rok)  - vestibul Akropolis

Lektorky: Bohdana Krystková,

Tato skupina je již dočasně uzavřená, nelze se přihlásit!

- v tomto věku ještě nehovoříme o aerobiku jako takovém, ale spíše o jeho prvcích, které zařazujeme do jednotlivých lekcí
- jde nám spíše o přípravu dětí na pohybovou činnost, postupné zařazování dětí do kolektivu kroužku, seznamování s hudbou a dalšími prvky dětského aerobiku
- délka lekce by se měla pohybovat v délce asi 45 - 60 min, pak už je obtížnější u dětí udržet jejich záměrnou pozornost
- děti cvičení v tomto věku velmi baví, instruktorka je pro ně velkým vzorem
- určujeme a dodržujeme s dětmi pitný režim (děti zapomínají pít, popřípadě si vše vypíjí na začátku lekce)
- využíváme především názornou ukázku při učení jednotlivých pohybů či poloh
- u dětí toho věku není ještě dostatečně vyvinuta přesnost pohybu, snažíme se to přecházet, děti netrápíme
- postupně můžeme zapojovat mixovanou hudbu právě kvůli jejímu pravidelnému tempu a „osmičkovému" řazení
- rychlost hudby by se měla pohybovat průměrně kolem 125 BPM, ale pro zpestření hodiny je možné zvolit při různých činnostech i hudbu rychlejší či pomalejší
- základní kroky aerobiku učíme podle motivačního názvosloví a říkadel, pro děti je přirozenější a zábavnější spojit jednotlivé kroky se světem jejich fantazie
- formou hry nebo motivačního názvosloví zařazujeme v každé lekci cviky na posílení a protažení svalů, abychom postupně budovali správný stereotyp držení těla
- proto zařazujeme především cviky na posílení mezilopatkového a břišního svalstva, která působí na svalový korzet udržující správné postavení páteře
- učíme dětí správnému dýchání při cvičení, především v polohách při posilování a protahování svalstva                                                                                                      -součástí této aktivity jsou i společné akce jako Vánoční veřejná vystoupení, závěrečné vystoupení dětí na konci školního roku s programem či vystoupení na společenských akcích        

V době jarních, letních a zimních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto termínech nejsou započítávány do kurzovného. V době podzimních, pololetních i velikonočních prázdnin se kurzy konají !!! V případě nemoci lektorky jsou hodiny nahrazeny.

Platbu za tuto aktivitu můžete uhradit na účet Akropolis č.ú.: Fio banka, a.s. Uherské Hradiště č.ú.: 2501077152/2010 a do poznámky uveďte prosím jméno dítěte a název kroužku!

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz