Zdravý rozvoj dětí od 1 do 3 let

Veselé hraní pro rodiče s dětmi v Akropolis Uherské Hradiště

VESELÉ HRANÍ pro děti od 1 do 3 let společně s rodiči. 

S dětmi budeme cvičit, tančit, zpívat, malovat, hrát divadélko a jentak si hrát.
Setkávání dětí stejného věku při aktivitách je pro děti velkým přínosem, učí se zapojení do kolektivu, ohleduplnosti, odbourává se ostych atd.
Maminky mají možnost se spolu setkávat a navzájem si vyměňovat svoje zkušenosti při výchově dětí - radosti i strasti.
Na blok "Veselého hraní" je potřeba, aby dospělý i dítě mělo pohodlné oblečení, sportovní obuv nebo přezůvky, dítěti stačí bačkorky, na Patlámo tričko, které si můžete umazat (pracujeme s barvami, lepidlem...), svačinku a pití.


Co všechno nás dopoledne čeká:
Cvičení rodičů s dětmi (45 min.) - cvičení společně s rodiči v sále s využitím sportovního náčiní.
Zdravé hraní (30 min.) - relaxační aktivity v multisenzorické místnosti snoezelen, zpívání, hra na orfeovy nástroje.
Patlámo (15 min.) - malování, kreslení, modelování..... a na závěr pohádka.
Veškeré aktivity jsou přizpůsobeny věku dítěte.


  • pondělí - pro děti 2 - 3 roky - obsazeno
  • úterý - pro děti 1,5 - 2 roky - obsazeno
  • úterý - pro děti 2 - 3 roky - obsazeno
  • středa - pro děti 1 - 1,5 roku - obsazeno
  • pátek - pro děti 1 - 2 roky - obsazeno


Vypsané termíny

Zdravý rozvoj dětí od 2 do 3 let
08.01.2018 - 28.05.2018
cena pro SČ: 1360,-Kč kurzovné (17 vstupů + 3 vstupy zdarma), na č.ú.: 2501077152/2010 (jednotlivý vstup 150,-Kč)
cena běžná: 1860,-Kč kurzovné (20 vstupů), na č.ú.: 2501077152/2010 (jednotlivý vstup 170,-Kč)
frekvence: pondělí od 9:00 do 11:00 hodin
hlídání dětí: Bez hlídání
Zdravý rozvoj dětí od 1,5 do 2 let
09.01.2018 - 12.06.2018
cena pro SČ: 1360,-Kč kurzovné (17 vstupů + 3 vstupy zdarma), na č.ú.: 2501077152/2010 (jednotlivý vstup 150,-Kč)
cena běžná: 1860,-Kč kurzovné (20 vstupů), na č.ú.: 2501077152/2010 (jednotlivý vstup 170,-Kč)
frekvence: úterý od 9:00 do 11:00 hodin
hlídání dětí: Bez hlídání
Zdravý rozvoj dětí od 2 do 3 let
09.01.2018 - 12.06.2018
cena pro SČ: 1360,-Kč kurzovné (17 vstupů + 3 vstupy zdarma), na č.ú.: 2501077152/2010 (jednotlivý vstup 150,-Kč)
cena běžná: 1860,-Kč kurzovné (20 vstupů), na č.ú.: 2501077152/2010 (jednotlivý vstup 170,-Kč)
frekvence: úterý od 9:00 do 11:00 hodin
hlídání dětí: Bez hlídání
Zdravý rozvoj dětí od 1 do 1,5 let
10.01.2018 - 30.05.2018
cena pro SČ: 1360,-Kč kurzovné (17 vstupů + 3 vstupy zdarma), na č.ú.: 2501077152/2010 (jednotlivý vstup 150,-Kč)
cena běžná: 1860,-Kč kurzovné (20 vstupů), na č.ú.: 2501077152/2010 (jednotlivý vstup 170,-Kč)
frekvence: středa od 9:00 do 11:00 hodin
hlídání dětí: Bez hlídání
Zdravý rozvoj dětí od 1 do 2 let
12.01.2018 - 01.06.2018
cena pro SČ: 1360,-Kč kurzovné (17 vstupů + 3 vstupy zdarma), na č.ú.: 2501077152/2010 (jednotlivý vstup 150,-Kč)
cena běžná: 1860,-Kč kurzovné (20 vstupů), na č.ú.: 2501077152/2010 (jednotlivý vstup 170,-Kč)
frekvence: pátek od 9:00 do 11:00 hodin
hlídání dětí: Bez hlídání

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz