Zdravý rozvoj dětí od 1 do 3 let

Veselé hraní pro rodiče s dětmi v Akropolis Uherské Hradiště

VESELÉ HRANÍ pro děti od 1 do 3 let společně s rodiči. 

S dětmi budeme cvičit, zpívat, malovat, hrát divadélko a jentak si hrát.
Setkávání dětí stejného věku při aktivitách je pro děti velkým přínosem, učí se zapojení do kolektivu, ohleduplnosti, odbourává se ostych atd.
Maminky mají možnost se spolu setkávat a navzájem si vyměňovat svoje zkušenosti při výchově dětí - radosti i strasti.
Na blok "Veselého hraní" je potřeba, aby dospělý i dítě mělo pohodlné oblečení, sportovní obuv nebo přezůvky, dítěti stačí bačkorky, na Patlámo tričko, které si můžete umazat (pracujeme s barvami, lepidlem...), svačinku a pití.
Harmonogram dopoledne:
9.00 - 9.45 hodin - Cvičení rodičů s dětmi - cvičení společně s rodiči v sále s využitím těl. náčiní.
10.00 - 10.30 hodin - Zdravé hraní - zpívání, pohybové hry, hra na orfeovy hud. nástroje.
10.30 - 11.00 hodin - Patlámo - malování, kreslení, modelování.....
Veškeré aktivity jsou přizpůsobeny věku dítěte.


  • úterý - pro děti 1,5 - 2 roky
  • středa - pro děti 1 - 1,5 roku
  • pátek - pro děti 2 - 3 rokyTato akce je spolufinancována Zlínským krajem.„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV."
K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz