Wyda s Marií

Lektorka jógy Marie Jordánová připravuje na léto intenzivní kurz Jógy a Wydy.

Wyda je filozofie a současně systém fyzických a duchovních cvičení našich předků - Keltů. Tento národ totiž nikdy z našeho území neodešel, ale přirozeně splynul s dalšími migračními vlnami. Jejich odkaz máme např. v pohádkách a lidových zvycích. Jejich filozofií je názor, že člověk je svou podstatou integrován do přírody, zrozením je nakrátko oddělen a jeho úkolem v této době je obnovit vlastním úsilím jednotu s přírodou, osvobodit tak sebe sama.

Lektorka připravila 3 týdenní kurz, protože jak sama říká, máme v sobě keltské geny a jak je známo, Keltové byli velmi vyspělý a moudrý národ. Toto poznání máme především z archeologických nálezů a dále pak ze svědectví jiných, většinou římských autorů. Ale k otázce. Vždycky jsem cítila, že nejsem ten správný slovanský typ, a když jsem ve škole slyšela o starých Keltech, dušička ve mně radostně poskočila… všímám si svých pocitů a když jsem v minulém roce začala mít neodbytný pocit, věnovat se technikám wydy, vyhověla jsem mu.

Budete především praktikovat – zájemcům se dostanou základy cvičení a pak bude záležet na každém jedinci, jak tyto poznatky využije. Obecně a stručně, cvičením wydy se zvýší naše síla a zlepší zdraví, nalezneme harmonii a jednotu. Z jógy se mimo jiného naučíme plnému jógovému dechu.

Rozhovor s Marií Jordánovou najdete zde.

 

Vypsané termíny

Wyda s Marií Jordánovou
31.07.2017 - 18.08.2017
cena pro SČ: Kč 1800 za 12 lekcí ( 12x150 Kč) na č.ú.: 2501077152/2010
cena běžná: Kč 2520 za 12 lekcí (12 x 210 Kč) na č.ú.: č.ú.:2501077152/2010
frekvence: každé pondělí, úterý, čtvrtek, pátek (čtyři dny v týdnu po tři týdny)
hlídání dětí: Bez hlídání
lekce trvá od 17:30 do 19:00

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz