Sportíci

Sportíci v Akropolis

S naha
P ráce
O rientace
R adost
T rpělivost
Í individualita
K ondice

Sportíci - středa 1x týdně od 15:30 - 16:30 hodin

Lektorka: Bohdana Poláchová


  • Sportík je pohybově zaměřená volnočasová aktivita pro děti od 4-6 let                                                                                                                                 Termín pro tuto kategorii byl uzavřen z důvodu velké kapacity dětí na hodině.  Další postup bude upřesněn od lektorky aktivity!!!
  • Naším hlavním záměrem je rozvíjet osobnost samostatného, sebevědomého dítěte, které se bude snažit spolupracovat a orientovat v pohybových aktivitách různého zaměření.
  • Bude mít radost z pohybu, naučí se trpělivosti a zvýší si svoji kondici.

Protože pohyb je jedním ze základních projevů člověka,budeme se snažit využívat pestrost cvičení základních pohybových dovedností, které by měly zvládnout děti nejmladší věkové kategorie a prostředky, pomocí kterých jednotlivé dovednosti budeme učit. Osvojováním rozmanitých cvičení, her, pohybových aktivit a manipulací s pomůckami, nářadím a náčiním povedeme děti k pravidelnému cvičení a sportování. Hravým, motivujícím a zdravým způsobem na základě lidské přirozenosti jako pohyb sám o sobě je, budeme směřovat všechny děti k osobní pohodě, zdraví a spokojenosti s ohledem na jejich individualitu.

Děti se v pravidelném kroužku vedeném zkušeným lektorem formou her, sportovních cvičení, cvičení na nářadích i doprovodných aktivit protáhnou, zacvičí si a nenásilnou formou se postupně seznámí se základy sportu.

Metodika hodiny je zaměřena na všeobecnou tělesnou průpravu, zvýšení tělesné zdatnosti, prostorové vnímání, rozvoj hybnosti dětí i nácvik kolektivních her.

V době jarních, letních a zimních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto temínech nejsou započítávány do kurzovného. V době podzimních, pololetních i velikonočních prázdnin se kurzy konají !! V případě nemoci lektorky, jsou hodiny nahrazeny.

Platbu za tuto aktivitu můžete uhradit na účet Akropolis č.ú.: 2501077152/2010   a do poznámky uveďte prosím za koho a za co platíte!


Do 28.2.2017 splatné II.pololetí!K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz