Profily lektorů

Krátká Pavlína

Krátká Pavlína

Lektorka výtvarných, pohybových, jazykových kroužků pro děti předškolního věku, věnuje se grafomotorické přípravě předškoláků i dětem se specifickými potřebami. Pracuje s dětmi i dospělými v multisenzorických místnostech metodou Snoezelen.

 

V centru Akropolis pracuje od roku 2009 jako koordinátorka projektů a vedoucí aktivit pro rodiče a děti.

Získala osvědčení Metodika cvičení rodičů s dětmi, Sportovní aktivity s využitím interaktivních pomůcek pro děti, Kombinované tech. ergoterapie zaměřené na vjemovou soustavu klienta, Muzikoterapie a pohybové aktivity, Muzikoterapie s autistickými a mentálně postiženými klienty, Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě.

Je držitelkou osvědčení „Škola lásky v rodině" od Jiřinky Prekopové.
Absolvovala týdenní školící kurz SNOEZE&PAINT z programu Mládež v akci a stáž v Bridgwateru - program volnočasových aktivit pro děti a mládež.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz