Pohodář

Skupinové setkávání pro děti 6 - 10 let v Akropolis v Uherském Hradišti.


Skupinové setkávání pro děti,

které by se chtěly stát „pohodáři“,

ale zatím se jim to nedaří – trápí je obavy, úzkosti, těžko si zvykají na změny,

nemají štěstí na kamarády nebo je potkala stresující životní situace.


Během 10 setkání se společně zaměříme na nalezení našich silných stránek, naučíme se lépe porozumět emocím (svým i u druhých) a zvládat náročné situace. Vyzkoušíme si různé techniky – relaxační, arteterapeutické, dramaterapeutické,… - ke kterým se děti mohou vracet i doma a po skončení setkávání. Vše bude probíhat hravou formou, budeme si povídat, hrát, kreslit, vyrábět.

Před zahájením a po skončení kroužku proběhnou individuální konzultace s rodiči (na co je třeba se zaměřit, doporučení apod.).


Menší uzavřená skupinka je ideálním prostorem pro rozvoj emočních a sociálních dovedností. Ve společnosti vrstevníků se dítě bude přímo procvičovat v navazování kontaktu, vhodné komunikaci a spolupráci, v rozvíjení sebekontroly i překonávání trémy, dostane okamžitou zpětnou vazbu a nové podněty.

Náplň jednotlivých setkání na sebe tematicky navazuje, je žádoucí účastnit se všech setkání.

Obsah bude přizpůsoben individuálním potřebám přihlášených dětí.  


Na děti a jejich rodiče se těší psycholožka Lucie Miškóciová.


V případě zájmu o tento kroužek volejte na tel.: 608 851 095

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny