O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do 3 let, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.


Klementová Leona

Klementová Leona

Rok narození: 1974

Pečovatelka v Miniškolce Rolnička, poradce pro výživu, lektorka kurzů redukce hmtnosti, lektorka angličtiny pro děti, koordinátorka evropské dobrovolné služby

Absolventka bakalářského studia oboru sociální pedagogiky na UTB ve Zlíně. Spoluzakládala Miniškolku Rolnička, kde působí jako pečovatelka dodnes.

V roce 2011 absolvovala vzdělávací program Poradce pro výživu u Nutriacademy v Brně. Kurz jí poskytl odborné znalosti v sestavování individuálních jídelníčků dle potřeb každého klienta.
V roce 2011 absolvovala školení v metodice behaviorální terapie obezity ve společnosti STOB, které ji opravňuje k vedení kurzů redukce hmotnosti dle metodiky společnosti STOB. Úspěšně vedla kurze redukce hmotnosti, věnuje se individuálnímu nutričnímu poradenství. Pod jejím vedením jsou lidé o kila tuků lehčí. Její prioritou je osobní, lidsky citlivý přístup ke klientům při zachování pravidel zdravé výživy.


Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz