O nás

Centrum Akropolis Uherské Hradiště

Smysluplná náplň vašeho času vás posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje setkávání.

Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku v duchu našeho hesla

VZDĚLÁVÁME - SPORTUJEME - BAVÍME

Soustředíme se na posilování rodiny a rozvoj rodičovských kompetencí. Začínáme u nejmenších dětí, kde díky službám miniškolky Rolnička, určené dětem od 1,5 roku do 3 let, podporujeme snazší slaďování pracovního a rodinného života rodičů. Dále nabízíme pestré volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jsme také dobrovolnickým centrem a každý rok k nám přijíždějí nezištně pracovat mladí z celé Evropské Unie.

V poslední době se soustředíme na práci s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, poruchy autistického spektra). Rozvíjíme smyslové vnímání a usnadňujeme začlenění dětí do kolektivu díky multisenzorickým místnostem Snoezelen.


Poláchová Aneta

Poláchová Aneta

Narozena 27.srpna 1993

  • Studentka 1.ročníku Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město
  • Studentka Slovácké ZUŠ v Uh.Hradišti oboru hudba na klavír od r.2000,cimbál od r.2002
  • oboru sólový zpěv od r.2007
  • oboru klasický tanec od r.2009

Od roku 2010 působí jako asistentka a lektorka aerobiku pro děti v centru AKROPOLIS v Uherském Hradišti (pod supervizí Bohrany Poláchové a Jitky Králíkové), letní školička aerobiku - červenec 2010, přípravka aerobiku atd..

Členka CM Slovácké ZUŠ od r.2007,členka folklórního souboru Děcka z Kunovic 
Hobby:aerobik,tanec,hudba,zpěv,herectví,lyžování
Aerobiku se věnuje od 5let.

Soutěže a úspěchy 

  • regionální školní kola v aerobiku jednotlivců 2x 1.místo,2x 2.místo
  • soutěže v aerobiku jednotlivců „Děti fitness ane sportem proti drogám"Otrokovice 1x 2.misto,1x 1.místo s postupem do finále
  • finále soutěže v aerobiku jednotlivců „Děti fitness aneb sportem proti drogám" 6.místo
  • VZP,Oriflame aerobik tour v soutěži jednotlivců 4. a 5.místo
  • členka týmu AK Stonožka ASPV,TJ Ostrožká Nová Ves-skupinové choreografie -úspěšná umístění od 2001-2010 (viz úspěchy oddílu)

Aktivity lektora v rámci centra Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz