Nutriční poradna

stravování dětí, kojení, přechod na pevnou stravu, stravovací zvyklosti v rodině

Stravovací zvyklosti dětí

Máte možnost dozvědět se informace o stravování a stravovacím režimu Vašich dětí, jak si dát pozor na běžné chyby, které vedou ke špatným stravovacím návykům, pokusíme se najít společně řešení problémů - jako je odmítání jídla apod.
Cena: základní poradenství zdarma, v případě zájmu o řešení konkrétních problémů, které vyžadují několik opakovaných sezení /např. terapie obezity u dítěte/, platí ceník pro individuální konzultace.

Jak nás můžete kontaktovat?

1. telefonicky 608851095

2. přihláškou (budeme Vás kontaktovat)

„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV."

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny