Návštěvnost kurzů podporuje naši soběstačnost

před 3 roky, 27.8.2015 Pár vět o tom, jak funguje naše neziskovka.

Na začátku nového školního roku se s vámi chceme podělit o to, jak fungujeme a kam směřujeme. Centrum Akropolis je nestátní nezisková organizace a naše financování je vícezdrojové: z vlastní činnosti, z dotací a ze sponzorských darů.

Náš pravidelný příjem závisí pouze na naší proaktivitě a jeho výše je každý rok jiná. Snažíme se proto najít takové aktivity, které budou naše návštěvníky bavit a jsou něčím užitečné, ať už ve smyslu zdraví a pohybu nebo seberozvoje a vzdělávání.

Těší nás zájem různých věkových skupin od nejmenších až po seniory. Rostoucí počet kurzů i jejich klientů je pro nás velká osobní satisfakce. Tyto aktivity tvoří však pouze část našich příjmů, které potřebné náklady centra nepokryjí, je to přibližně 25%.

V minulém období jsme se díky projektům z ESF soustředili na činnosti související s podporou zaměstnanosti, což je v souladu s dlouhodobou vizí našeho centra.

Část služeb je tedy určena pro klienty, kteří si nejsou schopni služby sami platit.

V současné době, díky ukončení dotací z ESF (poslední ESF projekt skončil v červnu), jsme závislí na počtu dotačních titulů, které vypisuje stát, obce, kraje. Podpora ze strany města je malá, ze strany kraje minimální.

Všechny finanční prostředky neziskové organizace se musí investovat zpět do organizace, do činnosti centra. Naše legislativa neumožňuje, abychom peníze šetřili pro další roky.

Proto, pokud nás chcete podpořit, navštěvujte naše akce. Jen díky vám můžeme být více soběstační. Od září 2015 na Vás čeká pestrá nabídka aktivit.

                                                                                                                                                                                                               Mgr. Jitka Janíková, statutární zástupce

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz