Mindfulness - cesta k duševní pohodě pro děti a rodiče

Kurz pro rodiče a děti 5 - 8 let v centru Akropolis

V osmihodinovém kurzu pro děti a rodiče se naučíme několik hravých způsobů, jak všímavost začlenit do svého života.

Významným benefitem mindfulness u dětí je lepší schopnost soustředění, vyšší empatie, schopnost rychleji se zklidnit a schopnost kontrolovat impulzivní chování. Kurz je vhodný pro děti s ADHD.

Mindfulness (všímavost) nám pomáhá najít klid v uspěchaném světě. Jedná se o významný koncept západní psychologie a psychoterapie, který vychází z buddhismu. Výzkumy opakovaně prokázaly pozitivní vliv mindfulness: Rozvíjení všímavosti pomáhá redukovat pocity úzkosti, deprese, nadměrnou únavu či nespavost, má pozitivní vliv na zvládání stresu a na psychické i fyzické zdraví. 

Přihláška na aktivitu Mindfulness - cesta k duševní pohodě pro děti a rodiče
v termínu 08.01.2019 - 26.02.2019

Mindfulness - cesta k duševní pohodě pro děti a rodiče
08.01.2019 - 26.02.2019
cena pro SČ: 1200,-Kč (8 lekcí/150Kč/rodič+dítě) na č.ú.: 2501077152/2010
cena běžná: 1400,-Kč (8 lekcí/175Kč/rodič+dítě) na č.ú.: 2501077152/2010
frekvence: úterý od 16:00 do 17:00 hodin
hlídání dětí: Bez hlídání

Přihlašovací formulář
Vyplňte prosím vaše nacionále.

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz