Logohrátky

kroužek logopedické prevence pro děti od 4 do 6 let

Kroužek logopedické prevence Logohrátky je zaměřený na procvičení a uvolnění artikulačních orgánů.
Hravou formou, za využití různých pomůcek a materiálu je u dětí rozšiřována slovní zásoba a podpořena správná výslovnost.
Nedílnou součástí je také práce s dechem, rozvoj sluchového a zrakového vnímání    a také motoriky.

Během lekcí na děti čekají:
  • básničky, písničky, povídání, pohádky
  • dechová a hlasová cvičení
  • gymnastika jazýčku
  • obrázkový materiál, logopedické pomůcky, pracovní listy a také hry podporující komunikaci

V době vánočních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto temínech nejsou započítávány do kurzovného. V případě nemoci lektorky jsou hodiny nahrazeny.

Ukázková lekce 21. 9. 2018

Platbu uhraďte na účet Akropolis č.ú.:  2501077152/2010 a do poznámky uveďte prosím za koho a název aktivity. Platbu prosím uhraďte do konce října 2018.


Přihláška na aktivitu Logohrátky
v termínu 21.09.2018 - 14.12.2018

Logohrátky
21.09.2018 - 14.12.2018
cena pro SČ: 1200,-Kč na č.ú.: 2501077152/2010
cena běžná: 1500,-Kč na č.ú.: 2501077152/2010
frekvence: pátek od 15:30 do 16:30 hodin
hlídání dětí: Bez hlídání

Přihlašovací formulář
Vyplňte prosím vaše nacionále.

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz