Kurzy francouzštiny pro mírně pokročilé

Francouzština pro mírně pokročilé v centru Akropolis v Uherském Hradišti

Kurzy probíhají v malých skupinkách 4 - 8 lidí v prostorách centra Akropolis ve Staré Tenici v Uherském Hradišti.
Výuka je vedena podle učebnicového kompletu On y va, který obsahuje učebnici, pracovní sešit a nahrávky rodilých mluvčí. Učebnici není nutné kupovat.

Těžištěm kurzu je mluvení, čtení, psaní, porozumění textu a gramatika.

Mírně pokročilí

Už byste měli znát pozdravy, oslovení, základní číslovky, národnosti, země, sloveso být, mít, ukazovací zájmena nesamostatná, stahování členu určitého, časování pravidelných sloves 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy a časování nepravidelných sloves, minulý čas passé composé, přítomný čas, budoucí čas futur simple a futur proche.


Podrobněji se naučíte: osobní zájmena nesamostatná v předmětu přímém a nepřímém, personne, jamais, rien; zvratná slovesa, pojmenovat nejběžnější choroby, popsat lidské tělo, vyprávět své zážitky a dojmy z návštěvy, města, země, podat informaci, požádat o informaci.


Přijďte se naučit jazyk, který se nepoužívá pouze ve Francii, ale i ve frankofonních zemích celého světa, a to v Belgii, Lucembursku, Švýcarsku, Monaku, Kanadě a dalších.
Výukové materiály jsou v ceně kurzu.

Úhrada kurzovného  převodem na účet v termínu zahájení kurzu. Při přerušení či předčasném ukončení kurzu student nemá nárok na vrácení kurzovného.Vypsané termíny

Kurzy francouzštiny pro začátečníky a mírně pokročilé
10.05.2017 - 28.06.2017
cena pro SČ: Kč1280 za 8 lekcí ( 8x160 Kč) na č.ú.: č.ú.:2501077152/2010
cena běžná: Kč 1680 za 8 lekcí (8 x 210 Kč) na č.ú.: č.ú.:2501077152/2010
frekvence: 1 týdně ve středu- Lekce trvá od 18:00 do 19:30 hod. (90 min)
hlídání dětí: Bez hlídání
1 týdně ve středu- Lekce trvá od 18:00 do 19:30 hod. (90 min)

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz