Kontakt s vrstevníky dětem v Rolničce prospívá

před 2 roky, 13.12.2016 Miniškolka očima rodičů

Každá služba a každá odvedená práce vyžaduje zpětnou vazbu od těch, kterým je určena. Posláním miniškolky Rolnička je poskytovat kvalitní péči nejmenším dětem od 1,5 do 3 let a připravovat je na předškolní vzdělávání. Zároveň tak umožnit jejich rodičům efektivně využít svůj čas pro práci, vlastní rozvoj nebo relaxaci.


Co podle rodičů dává dětem pobyt v miniškolce Rolnička? Během podzimu jsme si povídali s některými z nich a tady jsou jejich postřehy.


1. Kontakt s vrstevníky

Dotazovaní rodiče se jednohlasně shodli, že to největší pozitivum miniškolky je kolektiv vrstevníků. Děti v něm doslova pookřejí. Hrou a kontaktem s ostatními se rozvíjí, ztrácí zábrany a přestávají se stydět. Naučí se prosadit i komunikovat.

2. Rodinná atmosféra a individuální přístup

Správní lidé na správném místě, nadšení a profesionalita pečujících tet vytváří dětem pohodovou atmosféru bezpečí.

3. Pestrý program, se kterým jsou rodiče dopředu seznámeni

Každý měsíc jsou rodiče informováni o programu miniškolky, na který mohou navázat i doma. Rodiče pak lépe rozumí, o čem s nimi děti komunikují.

4. Režim a návyky

Dodržování jednoduchých věcí jako je používání lžičky, jídlo u stolečku nebo odvykání od plen dětem prospívá a rodičům pomáhá při výchově. Právě důraz na návyky a režim je považován za důležitou součást programu miniškolky.

5. Pohyb a procházky

Děti chodí domů odpočinuté, vyhrané a spokojené. Tím, že je miniškolka umístěná v klidné části Uherského Hradiště, mohou si děti užívat množství aktivit venku.

6. Společný program s rodiči

Velmi se osvědčily společné aktivity s rodiči. Zavírání zahrady, drakiáda, besídky, společné vystoupení dětí centra Akropolis, kde je možné shlédnout pokroky dětí.

7. Zahraniční dobrovolníci a pozvolná příprava na výuku cizích jazyků

Rodiče velmi kvitovali občasnou pomoc zahraničních dobrovolníků i výuku angličtiny metodami, které reflektují věk dětí.


Zajímali jsme se také o podněty na zlepšení. Z rozhovorů vyplynulo, že postupem času se služby miniškoly velmi posunuly a neustále se zlepšují. Rodiče měli jen minimum výtek, mezi které patřila například nedostatečná parkovací kapacita nebo možnost lepšího vybavení dětského hřiště.


Reakce shrnujeme do věty jedné z maminek: „Svého syna jsem do Rolničky umístila proto, že vím, že tady nejde o klasické hlídání, ale o výchovu a přirozené rozvíjení dětí. Prostředí, ve kterém tráví takto maličké děti svůj čas, je zásadně formuje pro budoucnost, proto jsem tento výběr pečlivě zvažovala. Mám tady už druhé dítě, takže můžu konstatovat, že jsem vybrala dobře.“


Všem dotazovaným rodičům za jejich reakce děkujeme.

ZV

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz