Hrou k rozvoji děťátka

program pro rodiče s dětmi od 2 do 12 měsíců

Význam a cíl programu:

Stimulace psychomotorického vývoje, rozvíjení správným způsobem a ve správné posloupnosti. Každá lekce je zaměřena na rozvoj přirozeně očekávaných dovedností dětí v daném věku, a to v předem stanovené oblasti. Mezi nejdůležitější patří rozumový a pohybový vývoj (poloha na zádech, souhry končetin s tělíčkem, poloha na bříšku), dále rozvoj sluchu, zraku, hmatu a řeči, ale také prohloubení empatie, sociální a emoční inteligence.

. dozvíte se jak s dítětem komunikovat

. jak si smysluplně hrát v průběhu celého dne.

. jak jednoduše a nejlépe podpořit jeho všestranný vývoj

. získáte informace o potřebách dítěte a možnostech jeho vývoje do 1 roku.


Rozložení lekce:

. přivítání

. nácvik správné manipulace

. hlavní část zaměřená na nácvik dovedností ve stanovené oblasti

. relaxační část

. závěr – náměty na hry a cvičení domů

Lekce probíhají hravou, citlivou a nenásilnou formou za doprovodu básniček a písniček.  

Dékla jednotlivé lekce je 45 minut, samotné cvičení s dětmi je 30 minut, 15 minut je prostor na dotazy, náměty na cvičení doma a podobně.

O letních prázdninách probíhá kurz vžd v pondělí 16.7. do 27.8. Z důvodu dovolené se nekoná lekce 30.7.

  

Děkujeme za podporu:

„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV."

                                                            

Vypsané termíny

Hrou k rozvoji děťátka 2 až 4 měšíce
11.05.2018 - 29.06.2018
cena pro SČ: ukázková lekce 150,-Kč, kurzovné 1200,- Kč (8 lekcí)
cena běžná: ukázková lekce 180,-Kč, kurzovné 1440,- Kč (8 lekcí)
frekvence: pátek 10:00 - 11:00
hlídání dětí: Bez hlídání
Hrou k rozvoji děťátka 4 až 6 měšíců
11.05.2018 - 29.06.2018
cena pro SČ: ukázková lekce 150,-Kč, kurzovné 1200,- Kč (8 lekcí)
cena běžná: ukázková lekce 180,-Kč, kurzovné 1440,- Kč (8 lekcí)
frekvence: pátek 11:00 - 12:00
hlídání dětí: Bez hlídání
Hrou k rozvoji děťátka pro 7 - 12 měsíců
11.05.2018 - 29.06.2018
cena pro SČ: ukázková lekce 150,-Kč, kurzovné 1200,- Kč (8 lekcí)
cena běžná: ukázková lekce 180,-Kč, kurzovné 1440,- Kč (8 lekcí)
frekvence: pátek 12:00 - 13:00
hlídání dětí: Bez hlídání
Hrou k rozvoji děťátka 6 - 12 měsíců
15.07.2018 - 27.08.2018
cena pro SČ: ukázková lekce 150,-Kč, kurzovné 750,- Kč (5 lekcí)
cena běžná: ukázková lekce 180,-Kč, kurzovné 900,- Kč (5 lekcí)
frekvence: pondělí od 9:00 do 10:00 hodin
hlídání dětí: Bez hlídání
Hrou k rozvoji děťátka 2 - 5 měsíců
16.07.2018 - 27.08.2018
cena pro SČ: ukázková lekce 150,-Kč, kurzovné 750,- Kč (5 lekcí)
cena běžná: ukázková lekce 180,-Kč, kurzovné 900,- Kč (5 lekcí)
frekvence: pondělí od 9:00 do 10:00 hodin
hlídání dětí: Bez hlídání

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz