Co frčí v Akropolis?

před 2 roky, 13.12.2016 Rozhovor s lektorkou aktivit pro předškolní děti Pavlínou Krátkou

Aktivity předškolních dětí má v Akropolis na starosti oblíbená lektorka Pavlína Krátká. S dětmi se věnuje výtvarným, pohybovým a jazykovým aktivitám.

Kromě toho se specializuje na grafomotorickou přípravu předškoláků a na programy s dětmi se specifickými potřebami, mimo jiné také v multisenzorické místnosti Snoezelen.


Povídali jsme si o návštěvnosti centra, o tom, které kroužky jsou oblíbené, co momentálně frčí a co se líbí rodičům i dětem.

Pavli, jak to vypadá v posledních dvou letech s návštěvností Akropolis?

V posledních letech se návštěvnost centra zvyšuje. Velký zájem je hlavně o sportovní programy pro děti a pro rodiče s dětmi.Začínáme také se vzdělávacími a rozvojovými aktivitami pro rodiče samotné.


Které kurzy a programy mají největší návštěvnost?

Pokud mám být konkrétní, tak jde o Veselé hraní, nebo-li zdravý rozvoj dítěte. Zájem je také o zážitkový seminář Zdeňka Vilímka pro rodiče Desatero rodičovského růstu. Letos jsme rozšířili nabídku o nový program Hrou k rozvoji děťátka. A od ledna plánujeme pravidelné setkávání rodičů s dětmi pod názvem Kubík.

Veselé hraní, které je od letošního září opravdu hit probíhá 4 x týdně, skupinky jsou rozděleny podle věku dětí. Obrovský zájem je také Psychologickou poradnu pro rodiče a děti a Speciálně pedagogickou poradnu pro rodinu.


Co mají maminky nejraději na Veselém hraní?

Mám pocit, že si moc rády užívají relaxaci v naší multisenzorické místnosti. A nejsou to jenom maminky, chodí také tatínci i babičky.


Jak se vypořádáváte s takovým nárůstem zájmu, jak například zajišťujete komfort návštěvníků?

Abychom zajistili komfort návštěvníků, který je pro nás klíčový, plánujeme snížit počet rodičů a dětí ve skupince a skupinky rozdělit. Po naplnění kapacity se skupinka uzavře a nebude možné se dále přihlašovat.


A jak přihlašování probíhá?

Přihlašování je hodně důležité, proto bych chtěla apelovat na rodiče a zájemce o kroužky, aby se přihlašovali včas. Buď telefonicky, přes naše webové stránky nebo osobně přímo u nás v Akropolis.


Jsou ještě kurzy, které mají kapacitu na zvýšení účastníků?

Ano, jedná se hlavně o nové aktivity, rodiče mohou ještě přihlásit své děti do výtvarného kroužku Malý Picasso, do Hudebně pohybového kroužku, logopedické prevence - Hrajeme si se slovíčky nebo do kroužku Jóga pro děti.


Děkuji za rozhovor,

Zuzana Vandame

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | GDPR | Interní sekce | web: icard.cz