Centrum Akropolis hlásí změny ve vedení

před 2 roky, 30.11.2015 "Jen na dotační tituly nespoléháme," říká nová vedoucí Mgr. Jitka Janíková


Po sedmi letech fungování oblíbené neziskové organizace Akropolis dochází k několika změnám ve vedení.

Jedna ze zakladatelek centra Mgr. Dagmar Mega se rozhodla odstoupit z funkce statutárního zástupce. Hlavním důvodem jejího rozhodnutí jsou další možnosti profesního rozvoje v oblasti kariérního poradenství. Dagmar se bude více věnovat lektorování a zaměří se na využití multisenzoických prvků a metody snoezelen pro rozvoj smyslového vnímání, tréning kognitivních funkcí (paměť koncentrace ad.) a individuálním konzultacím. Nadále je aktivní členkou Akropolis, o.s. a v centru zůstává jako odborná garantka zahraničních stáží a lektorka.


Na její místo nastupuje dosavadní místopředsedkyně spolku Mgr. Jitka Janíková. Jitka se dlouhodobě věnuje vzdělávání a tématům návratu na trh práce, se kterým souvisí také mapování pracovních kompetencí.

Druhým statutárním zástupcem centra je od listopadu 2015 ekonomka centra Mgr. Andrea Klofáčová.

Třetí členkou výkonné rady je oblíbená lektorka tance a aerobiku Bohdana Poláchová. Centrum Akropolis tedy nadále zůstává v rukou zkušeného managementu.


Novou vedoucí Mgr. Jitku Janíkovou jsme poprosili o odpovědi na pár důležitých otázek:

Jaké máte plány s centrem?

Našim největším úkolem je centrum finančně stabilizovat. Po skončení dotací ze strany ESF jsou všechny neziskové organizace, stejně jako Akropolis, ve velké finanční nejistotě. Rozhodli jsme se nečekat a nespoléhat jen na další možné dotační tituly, ale pokusíme se být více finančně nezávislí.

Jak chcete docílit finanční nezávislosti na dotačních titulech?

Během roku 2016 se chystáme založit sociální firmu, a tím propojit naši dosavadní práci s nezaměstnanými na úrovni vzdělávání a přípravy na trh práce přímo s jejich zaměstnáváním a uplatňováním. Na tomto poli se chystáme spolupracovat také se Sociálními službami Uherské Hradiště a pomoci se začleňováním jejich klientů do profesního života.

Sociální podnikání souvisí s vizí spolku Akropolis být místem komunitního setkávání.

Naše nová sociální firma by měla být schopná nejen uživit sama sebe, ale také finančně podporovat Akropolis, o.s.

Máme očekávat nějaké programové změny a novinky?

Zásadní programové změny nechystáme. Centrum bude nabízet stávající rozsah aktivit pro naše cílové skupiny.

Přijdeme také s několika novinkami. Jednou z nich jsou únorové Taneční hrátky pro rodiče s dětmi, kterých se zúčastní náš host, oblíbený tanečník známý ze Stardance Jan Onder.Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz