Anglické konverzace se zahraniční lektorkou

Anglické konverzace se zahraniční lektorkou pro děti, mládež i dospělé v centru AKROPOLIS v Uherském Hradišti


- Potřebujete se rozmluvit a oživit si zapomenutá slovíčka?
- Chcete si vyzkoušet naučená slovíčka a gramatiku v praxi?
- Chcete se procvičovat v běžných komunikačních situacích?


Toto a ještě více Vás čeká v konverzačních lekcích se Sophií, která působi v centru Akropolis. Materiály i témata jednotlivých lekcí připravuje lektorka dle Vašeho zájmu a potřeb.

Od března 2017 otevřené konverzační hodiny se zahraniční lektorkou v dopoledních i odpoledních hodinách.

Na konverzace je nutné si zakopit permanentku v hodnotě 400,-Kč, která Vás opravňuje ke vstupu na 5 konverzačních lekcí (délka lekce 90 minut). Tato permanetka má platnost 2 měsíce.


Možnost využití Student/Senior pass

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz