Aktivity

Fitness aerobik BABY 5-7 let v Akropolis

Aerobik Veloši 8 -10 let v Akropolis

Přehled kurzů snoezelen, kalendář akcí Multisenzorické prostředí - snoezelen

SOUTĚŽ V AEROBIKU SKUPIN PRO DĚTI OD 5 - 14+ let

Soutěž v aerobiku jednotlivců registrovaných v Aerobic tour

Živé stříbro
21.09.2017 - 07.12.2017

Kroužek pro děti s ADHD v Akropolis v Uheském Hradišti.

Programy snoezelen
03.01.2017 - 15.12.2017

Programy Snoezelen pro veřejnost a školy v Akropolis v Uherském Hradišti.

Speciálně-pedagogická poradna pro rodinu v centru Akropolis v Uherském Hradišti

Planeta A*
03.01.2017 - 15.12.2017

kroužek pro děti s poruchou autistického spektra v Akropolis v Uherském Hradišti

Poradna pro rodiče a děti
20.03.2017 - 18.12.2017

Psychologická poradna pro rodiče a děti v centru Akropolis

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz